Ingemar OlssonFamna Stockholm, Kvalitet och utveckling

Möten i Famna-Stockholm

Famna Stockholm möts vid tre tillfällen och med tre olika inriktningar: sjukvård 18 januari, social omsorg 23 januari och LSS 31 januari. Det är möten för medlemmar som tillsammans vill diskutera, utveckla och nätverka kring olika verksamhetsområden.