Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Fortsatt samarbete, föreningsdemokrati och förutsättningsfrågorna

Om den idéburna och frivilliga sektorn ska få igenom sina önskemål och krav krävs att vi i viktiga frågor uppträder enade och talar med en röst. Mångfalden av åsikter, verksamheter, inriktningar och filosofier är vår största styrka när det gäller att driva på samhällsutvecklingen. Den är också en fantastisk tillgång för de människor vars livschanser förbättras just genom olikheter och valfrihet bland sektorns alla aktörer. Men när det gäller att förändra förutsättningarna för till exempel idéburen välfärd är det effektivare med en viss samsyn och gemensamt agerande.

Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

En julklapp till idéburen välfärd

Så kom den då äntligen! Utredningen vi sett fram emot – Idéburen välfärd (SOU 2019:56) – som föreslår en tydlig definition av vilka som är idéburna aktörer, som förtydligar LOV och IOP och som föreslår förändringar i LOU. Så här i jultider ska man vara snäll och jag vill därför inleda decemberbloggen med att tacka förra civilministern Ardalan Shekarabi som … Läs mer

Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Famna – en attraktiv arbetsplats!

I dagarna går ansökningstiden ut för att få praktisera på Famna under vårterminen. Mer än ett tjog ansökningar har kommit. Där finns ambitiösa studenter från tio olika lärosäten, och minst lika många olika utbildningsinriktningar – främst samhällsvetenskapliga förstås. Det är oerhört roligt att läsa deras beskrivningar av varför de vill praktisera just hos Famna.

Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Sommar! – men först en rejäl Almedalsvecka

Idéburen sektor syns och hörs i Almedalen. Har ni vägarna förbi Visby 1-7 juli så kom med i diskussionerna, om allt från utsatta barn till ensamma seniorer och vad Famnamedlemmar vill göra för dessa medmänniskor! Inte mindre än 14 av våra medlemmar ordnar egna evenemang. Du hittar en sammanställning som min nya medarbetare Johann Knigge gjort, på Famnas webbplats. Johann … Läs mer

Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Vardag igen – men vilket härligt årsmöte det blev!

Famnas årsmöte samlade fler än någonsin. Tack alla ni dryga hundra som kom och delade med er av era tankar och synpunkter på våra idéer. Det känns verkligen bra att vi kunde genomföra så välstrukturerade och öppna diskussioner om de föreslagna organisationsförändringarna. (Se även aprilbloggen). Tack också Ersta Sköndal Bräcke högskola för att vi fick låna er aula och era … Läs mer

Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Chans för idéburen sektor

Nu börjar det hända saker i Region Stockholm. I majoritetens politiska plattform lyfter man fram utvecklingskraften hos idéburna aktörer. Detta förpliktigar – även för oss i den inburna sektorn.