Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Glädjande riksdagsbeslut

Denna vecka klubbas i riksdagen en beställning till regeringen om att återkomma med ett bättre stöd för ”det breda civilsamhället”. Det är så finansutskottet beskriver uppdraget. Ett enigt utskott ställer sig bakom kravet. Finansutskottet konstaterar också att civilsamhället både gjort stora insatser under pandemin och drabbats hårt av den. Från Famnas sida håller vi förstås med. Många av de stöd … Läs mer

Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Ny kvalitetsrapport och rivstart 2021

”Kvalitet manifesteras i mötet med dem vi finns till för, kvalitet och tillväxt går hand i hand”. Så sammanfattar en medlem sin syn på hur kvalitetsarbetet bör integreras i verksamheten. En annan skriver ”vårt ledningssystem vilar stadigt på värdegrunden…” Om detta och mycket annat står att läsa i nyutkomna ”Idéburet kvalitetsarbete i coronatider”, årets kvalitetsrapport från Famna. Medlemmarna ger sin bild av hur de bedriver sin verksamhet och vilka förväntningar de har på Famna.

Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

100 medlemmar!

Välkommen Telleby, alias Stiftelsen Järna Skyddade Verkstäder, Famnas 100:e medlem!
Välkommen så klart även nummer 99, Stiftelsen Göransgården, och nr 98, Botkyrka Pingstförsamlings Second Hand. Ja, Famna fick tre nya medlemmar vid sista styrelsemötet för i år.

Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Ljus i novembermörkret

Den andra vågen är över oss. Famnas medlemmar kämpar på – uthålligt, professionellt och med omtanke om medmänniskan. Jag får dagligen ta del av fina exempel på hur man arbetar med och för utsatta människor – såväl de sjuka som de som riskerar att smittas eller är drabbade av ensamhet och problem i vardagen på grund av isolering. Sådant gör mig varm om hjärtat och stolt över att vara generalsekreterare för en medlemsorganisation inom idéburen välfärd.

Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Jag saknar medlemmarna!

Nejdå, vi har inte förlorat några i pandemin. Det är inte det jag menar. Men det senaste halvåret har jag inte kunnat göra några besök i verksamheterna. Inte heller har jag haft särskilt många fysiska möten med medlemmar. Zoom och Teams i all ära, men inget går upp mot mänskliga möten IRL.

Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Generös höstbudget, men hur går det med vård- och omsorgsskulden?

Välfärden får i förslaget från regeringen och januaripartierna (C) och (L) rejäla tillskott under 2021, delvis motiverat med coronahantering och för att få bukt med vårdskulden. Men stora resurstillskott är inte allt: det måste också finnas tankar om hur idéburna och andra fristående aktörer får del av dessa medel. Och om hur de långsiktiga lösningarna ser ut.

Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Oförutsägbar höst eller mer av samma?

Krisarbetet fortsätter. Visserligen har virusspridningen avtagit och antalet sjuka minskat till för vården hanterbara nivåer, men hanteringen av krisstöd och regelverk kring coronan fick upp Famnas kanslipersonal på tå direkt efter semestern.

Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Fjärilseffekt eller kaosteori?

”En kines äter en fladdermus i Wuhan och ett halvår senare åker jag inte till Almedalen för första gången på många år”, skrev en vän till mig på Facebook. Han kallade det för kaosteori i praktiken. De exakta orsakssambanden lämnar jag åt forskare att utröna. Faktum kvarstår att politikerveckan i Visby är inställd liksom så mycket annat denna sommar. Alla vet varför.

Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Historiska årsmöten och en fysisk flytt

När vi ser tillbaka på våren 2020 kommer vi att betrakta en omtumlande tid. Några av oss har vänner och släktingar som drabbats av covid19. Många av oss har jobbat mer än någonsin, med akut krishantering, vård och social omsorg i pandemins spår. Åtskilliga av oss har lärt oss nya sätt att mötas – på distans med nya IT-verktyg. Säkert ingen kommer att tänka att våren 2020 var ungefär som alla andra vårar.

Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Nästa krispaket måste inriktas på civilsamhället

Stängda secondhand-butiker, inställd arbetsträning och minskat givande är några av intäktseffekterna på idéburna verksamheter. Därtill kommer uteblivna intäkter för vård och omsorg som inte kan genomföras enligt avtal. Men allra mest är pandemin inom idéburen sektor en uppvisning i mobilisering för medmänsklighet.