Ulrika Stuart HamiltonGeneralsekreterarens blogg

Trevlig sommar!

Almedalsveckan har avslutats och ledarsidorna är fulla med reflektioner över årets teman. Bland de tusentals evenemangen i Visby var det som vanligt många som handlade om vård och social omsorg och en hel del diskkussioner om flyktingmottande och integration fördes.  Dock var det endast en liten del som fokuserade på den idéburna sektors bidrag till denna del av välfärden. Truls … Läs mer

Ulrika Stuart HamiltonGeneralsekreterarens blogg

Långt ifrån hängmattan

  I samhällsdebatten är det fullt tryck om våra frågor och bland Almedalens alla seminarier och evenemang är det ett antal som handlar om idéburen vård och omsorg. Än fler handlar allmänt om välfärd och vi som är i Visby från Famna kommer att göra vårt bästa för att sektorn ska synas och höras. Här är ett par av evenemangen … Läs mer

Ingemar OlssonGeneralsekreterarens blogg

Hurra och fest!

Vilken liten branschorganisation – med sex anställda, en föräldraledig och en konsult – har tre disputerade forskare i personalen? Svaret är förstås Famna. Av de just nu tjänstgörande utgör de forskarutbildade nästan 50%!

Ulrika Stuart HamiltonGeneralsekreterarens blogg

Tack Lotta!

17 maj   Tack Lotta! Under mina drygt trettio år på arbetsmarknaden har jag lagt märke till att man lätt får en alldeles speciell relation till personer som man rekryterats av, eller rekryterat själv, och att den ofta visar sig vara så grundmurad att den varar och utvecklas även när man senare får nya roller i arbetslivet. Lotta Säfström, nyss … Läs mer

Ingemar OlssonGeneralsekreterarens blogg

Famna behövs!

Idag kan ni läsa en debattartikel från Famna med flera i SvD-debatt om ett utredningsförslag som skulle vara direkt skadligt för civilsamhället i allmänhet och för idéburen vård och omsorg i synnerhet.

Ingemar OlssonGeneralsekreterarens blogg

Civilsamhällets värde

Hösten 2015 omnämns ofta som ett sorts genombrott för civilsamhället: i flyktingkrisens mest akuta läge blev det plötsligt tydligt för många fler vilken kraft och organisationsförmåga det rymmer. Frågan är om 2016 blir året då vi kan skörda de politiska frukterna av den synligheten?
Den som vill diskutera det med civilsamhällesministern bör notera datum för Famnas årsmöte, 11 maj i Stockholm. Då medverkar nämligen Alice Bah Kuhnke.

Ingemar OlssonGeneralsekreterarens blogg

Nordisk konferens, eHälsa och studiebesök

Jag lovar att arbeta för bättre villkor för den idéburna sektorn. Det sade civilminister Ardalan Shekarabi i Oslo vid den första nordiska nätverkskonferensen om idéburen vård och omsorg den 28 januari. ”Om vi sedan får förslagen genom riksdagen är en annan fråga”, tillade han. – Läs mer i generalsekreterarens blogg.

Ingemar OlssonGeneralsekreterarens blogg

Pionjärblogg i juletid

En frostnupen morgon härförleden reste jag ut på den sörmländska landsbygden och besökte tre av Famnas medlemmar: Solåkrabyn, Solberga by och Vidarkliniken. ”Vi ser oss inte som sörmlänningar, vi är ju i Stockholms län”, invänder Vidarklinikens verksamhetschef Conny Mathiesen.
Må så vara. För mig var det ändå en resa ut på landet, även om alla verksamheterna påverkas av beslut i Stockholms läns landsting.