Ulrika Stuart HamiltonGeneralsekreterarens blogg

Äntligen 2018

Värdebaserad välfärd. Smaka på det uttrycket. Det är så Famnas danska motsvarigheter sammanfattar det vi arbetar för. Jag gillar formuleringen. Det är också namnet på en nordisk konferens i Köpenhamn i början av februari där vi lär oss mer om hur den idéburna sektorn kan profilera sig och utvecklas och varför den är så mycket större i både Danmark och Norge. … Läs mer

Ulrika Stuart HamiltonGeneralsekreterarens blogg

Famna satsar inför 2018

Famna nyanställer för att hjälpa medlemmarna växa. Bättre utvecklingsvillkor behövs. Det kämpar vi för på politisk nivå. Men det krävs också konkreta insatser på organisationsnivå. Vill du hjälpa oss att påverka politiken? Och att utveckla medlemstjänsterna? Sök jobbet! Läs mer om det viktiga och intressanta jobbet hos Famna på länk här. Dagens Samhälles årliga sammanställning över kommuners och landstings köp … Läs mer

Ulrika Stuart HamiltonGeneralsekreterarens blogg

En vändpunkt? Regeringen ser oss!

Idéburen sektor ska undantas från vinstregleringen. Det har ansvarigt statsråd bekräftat direkt till mig. Att idéburen sektor för första gången får egna regler är ett genombrott för Famnas opinionsbildning. I förlängningen ser jag framför mig att det kommer att gå att argumentera för bättre regelverk inom en rad andra områden också. Men vi är inte där riktigt ännu. Det Ardalan … Läs mer

Ulrika Stuart HamiltonGeneralsekreterarens blogg

Dags för idéburet – i Almedalen och i verkligheten

  – Jag är beredd att bryta ut de delarna av välfärdsutredningen som handlar om idéburen välfärd och lägga en separat proposition om dem, helt utan vinstregleringen, meddelade Ardalan Shekarabi vid Famnas årsmöte i maj. Det vore hög tid att vinstfrågan läggs åt sidan och att alla de som talar väl om idéburen välfärd och vill ha mer av den … Läs mer

Ulrika Stuart HamiltonGeneralsekreterarens blogg, Okategoriserade

Välfärdsutredningen öppnar för särskilt regelverk

Famna har i åratal kämpat för att den idéburna sektorn ska synliggöras i offentlig statistik. Vi är därför glada att välfärdsutredningen idag föreslår att statistiken över välfärdssektorn delas upp så att idéburna aktörer redovisas särskilt. Hittills har det bara funnits ”offentligt” och ”privat” i statistiken och det är positivt  om vi framöver inte klumpas ihop med stora kommersiella aktörer. En … Läs mer

Ulrika Stuart HamiltonGeneralsekreterarens blogg

Statsrådet Shekarabi och stjärnutredaren Stiernstedt till Famnas årsmöte

Den 18 maj samlas alla Famnas nya och gamla medlemmar till årsmöte. Utöver sedvanliga förhandlingar och val kommer vi kunna lyssna till Ardalan Shekarabi som är den i regeringen som har tillsatt Välfärdsutredningen. Statsrådet Shekarabi har också ansvar för upphandlingsfrågorna. Där står mycket på spel. Får vi några undantag för idéburen sektor om vinstreglering införs? Kommer regeringen att genomföra de … Läs mer

Ulrika Stuart HamiltonGeneralsekreterarens blogg

Forskare visar hur idéburna kan undantas

Flera utredningsförslag på sistone lägger nya kostnader, ny byråkrati och nya regleringar på idéburen sektor. Både välfärdsutredningens vinstbegränsningar och öppenhetsutredningen, som vill att idéburna verksamheter betraktas som myndigheter, visar på behovet av ett rejält undantag. Vi får ofta höra att ett sådant undantag är omöjligt. Men nyligen överlämnade vi till utredaren ett genomarbetat förslag som visar hur avgränsningen kan gå … Läs mer

Ulrika Stuart HamiltonGeneralsekreterarens blogg

Tacka Famna för det

Famna är och har varit pådrivande i upphandlingsfrågor. Kanske ser vi snart resultatet av alla de remissvar, skrivelser och debattartiklar som författats sedan diskussionen om det nya EU-direktivets tillämpning i Sverige började för drygt fem år sedan. Ofta syns intresseorganisationer bara när de kräver åtgärder eller är missnöjda. Jag hoppas att det snart är dags att berömma lite och för … Läs mer