Ulrika Stuart HamiltonGeneralsekreterarens blogg

Undanta Famnas medlemmar från märklig reglering

Välfärdsutredningens förslag som diskuterats livligt i tidningar och TV de senaste dygnen om hur man ska begränsa vinsten, skulle på allvar krångla till det för våra medlemmar och för alla företag. Forskaren Joachim Landström har skrivit två rapporter till utredningen. När han försöker  förklara vad som händer om hans förslag införs visar det sig att då måste man kompensera för … Läs mer

Ulrika Stuart HamiltonGeneralsekreterarens blogg

Rivstart för Famna – tre nya medlemmar

Välkomna tillbaka från sommar och semester! Nu är höstterminen i gång på riktigt. Famnas styrelse har just sammanträtt och en mycket glädjande beslutspunkt var invalet av tre nya medlemmar. Därmed når Famna All Time High i antal medlemmar. De nya är Livendo, ett nystartat HVB-hem för flickor utanför Uppsala, Mo Gård i Finspång som bedriver bl a behandling och utbildning … Läs mer

Ulrika Stuart HamiltonGeneralsekreterarens blogg

Trevlig sommar!

Almedalsveckan har avslutats och ledarsidorna är fulla med reflektioner över årets teman. Bland de tusentals evenemangen i Visby var det som vanligt många som handlade om vård och social omsorg och en hel del diskkussioner om flyktingmottande och integration fördes.  Dock var det endast en liten del som fokuserade på den idéburna sektors bidrag till denna del av välfärden. Truls … Läs mer

Ulrika Stuart HamiltonGeneralsekreterarens blogg

Långt ifrån hängmattan

  I samhällsdebatten är det fullt tryck om våra frågor och bland Almedalens alla seminarier och evenemang är det ett antal som handlar om idéburen vård och omsorg. Än fler handlar allmänt om välfärd och vi som är i Visby från Famna kommer att göra vårt bästa för att sektorn ska synas och höras. Här är ett par av evenemangen … Läs mer

Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Hurra och fest!

Vilken liten branschorganisation – med sex anställda, en föräldraledig och en konsult – har tre disputerade forskare i personalen? Svaret är förstås Famna. Av de just nu tjänstgörande utgör de forskarutbildade nästan 50%!

Ulrika Stuart HamiltonGeneralsekreterarens blogg

Tack Lotta!

17 maj   Tack Lotta! Under mina drygt trettio år på arbetsmarknaden har jag lagt märke till att man lätt får en alldeles speciell relation till personer som man rekryterats av, eller rekryterat själv, och att den ofta visar sig vara så grundmurad att den varar och utvecklas även när man senare får nya roller i arbetslivet. Lotta Säfström, nyss … Läs mer

Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Famna behövs!

Idag kan ni läsa en debattartikel från Famna med flera i SvD-debatt om ett utredningsförslag som skulle vara direkt skadligt för civilsamhället i allmänhet och för idéburen vård och omsorg i synnerhet.

Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Civilsamhällets värde

Hösten 2015 omnämns ofta som ett sorts genombrott för civilsamhället: i flyktingkrisens mest akuta läge blev det plötsligt tydligt för många fler vilken kraft och organisationsförmåga det rymmer. Frågan är om 2016 blir året då vi kan skörda de politiska frukterna av den synligheten?
Den som vill diskutera det med civilsamhällesministern bör notera datum för Famnas årsmöte, 11 maj i Stockholm. Då medverkar nämligen Alice Bah Kuhnke.

Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Nordisk konferens, eHälsa och studiebesök

Jag lovar att arbeta för bättre villkor för den idéburna sektorn. Det sade civilminister Ardalan Shekarabi i Oslo vid den första nordiska nätverkskonferensen om idéburen vård och omsorg den 28 januari. ”Om vi sedan får förslagen genom riksdagen är en annan fråga”, tillade han. – Läs mer i generalsekreterarens blogg.