Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Civilsamhällets värde

Hösten 2015 omnämns ofta som ett sorts genombrott för civilsamhället: i flyktingkrisens mest akuta läge blev det plötsligt tydligt för många fler vilken kraft och organisationsförmåga det rymmer. Frågan är om 2016 blir året då vi kan skörda de politiska frukterna av den synligheten?
Den som vill diskutera det med civilsamhällesministern bör notera datum för Famnas årsmöte, 11 maj i Stockholm. Då medverkar nämligen Alice Bah Kuhnke.

Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Nordisk konferens, eHälsa och studiebesök

Jag lovar att arbeta för bättre villkor för den idéburna sektorn. Det sade civilminister Ardalan Shekarabi i Oslo vid den första nordiska nätverkskonferensen om idéburen vård och omsorg den 28 januari. ”Om vi sedan får förslagen genom riksdagen är en annan fråga”, tillade han. – Läs mer i generalsekreterarens blogg.

Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Pionjärblogg i juletid

En frostnupen morgon härförleden reste jag ut på den sörmländska landsbygden och besökte tre av Famnas medlemmar: Solåkrabyn, Solberga by och Vidarkliniken. “Vi ser oss inte som sörmlänningar, vi är ju i Stockholms län”, invänder Vidarklinikens verksamhetschef Conny Mathiesen.
Må så vara. För mig var det ändå en resa ut på landet, även om alla verksamheterna påverkas av beslut i Stockholms läns landsting.