Ingemar OlssonIdéburet företagande

Dags att nominera till Stora Samhällsgalan

Dagens Samhälle har instiftat ett antal priser för att premiera framstående insatser inom välfärd, entreprenörskap och samhällsbyggnad. Nu uppmanar tidningen till nominering av projekt som förtjänar att lyftas fram. Nominerade bidrag bedöms av Dagens Samhälles jury, och vinnaren koras under festliga former på Stora Samhällsgalan den 16 maj.

Ingemar OlssonIdéburet företagande

”Kära lokalpolitiker” – Famna-debatt i JP

I mellandagarna skrev tre Famna-medlemmar en debattartikel i Jönköpingsposten. ”Vad sägs om att börja den nya mandatperioden med ett förslag som ni faktiskt redan är överens om? Låt den idéburna välfärden växa kraftigt under de kommande fyra åren.”

Ingemar OlssonIdéburet företagande

Privata bromsar, idéburna gasar

Offentlig sektors inköp av välfärd redovisas i Dagens Samhälle, och 2017 är trenden att de privata, vinstdrivande företagens bromsade in, medan de idéburna ökade mer än de privata under 2017.