Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Artiklar i LOs tidning Arbetet: Välfärdsuppgörelse öppnar för idéburna företag

Alternativet som levt i skymundan träder nu fram, de idéburna företagen. I förra veckan enades regeringen samt Vänsterpartiet i en uppgörelse om vinster i välfärden. I denna uppgörelse skall man utreda ett antal åtgärder för att få bort vinstjakten som incitament. – Det välkomnar vi, säger Lars Pettersson, generalsekreterare för Famna, en organisation för de idéburna företagen inom vård och omsorg. … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Platser kvar på utbildningen om idéburet företagande 25-26 november

Inom projektet Fler vägar och värden i vården genomförs under hösten flera utbildningstillfällen i landet. Utbildningarna är populära och därför erbjuder vi ett extra utbildningstillfälle i Stockholm den 25-26 november kl. 15-20 båda dagarna. Läs mer i inbjudan och anmälan. Utbildningen om LOV/LOU samt Praktisk marknadsföring som äger rum i Uppsala 21-22 oktober är fullbokad. För anmälan till ev. reservplatser, kontakta … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Regeringen vill utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd

Regeringen och Vänsterpartiet har (idag) kommit överens om ett antal förslag för en välfärd utan vinstintresse. Man skall dels låta utreda frågan om vinstutdelning från offentligt finansierad vård, skola och omsorg, men också utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd. En utredning ska tillsättas i januari 2015. Utredningen ska bland annat lämna förslag kring regler för överskott, och överväga om välfärdsföretag … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Alla nyheter, Idéburet företagande

Ny utbildning i idéburet företagande

Inom ramen för projektet Fler vägar och värden i vården, bjuder vi in till en nyinsatt utbildning i Stockholm den 25 och 26 november kl 15-20 båda dagarna. Läs mer om utbildningarna och projektet (länk). För mer information om plats och anmälan, kontakta projektledare Sissella Helgesson (sissella.helgesson@famna.org).

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Det nordiska nätverket för idéburna välfärdsorganisationer träffades den 2 oktober hos Famna

  En kort sammanfattning av mötet. Den danska sociala ekonomins förutsättningar och utveckling har utretts och kommunerna öppnar sig för en ny dialog om samverkan med idéburna verksamheter i högre grad. De norska organisationerna har gamla pensionsskulder som gör det svårt att sätta konkurrenskraftiga priser i samband med upphandlingar. En valfrihetslagstiftning är på gång inom missbruk och psykiatri och den … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Famnas kommentar till Regeringsförklaringen

Sveriges nye statsminister Stefan Löfven har presenterat regeringsförklaringen. I ett tiotal avsnitt behandlades frågor som berör idéburen vård och social omsorg. Däremot presenterade statsministern ingen samlad politik eller vision för att utveckla civilsamhället och idéburen välfärd. De centrala avsnitten i regeringsförklaringen som övergripande rör idéburna välfärdsverksamheter är 1. ”Förutsättningarna för sociala och miljömässiga upphandlingar ska förbättras i hela den offentliga … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Famna i DN debatt: ”Ge kommunerna tre driftsalternativ i välfärden”

Innan valet kom en debattartikel där Famna bland andra förespråkade för ett tredje driftsalternativ. Idag kan ni på DN debatt läsa fortsättningen på denna debatt. ”Syftet med vår debattartikel var att lyfta fram den idéburna sektorn, inte att diskutera vinst i välfärden. Vi ser därför fram emot en ny lagstiftning på upphandlingsområdet som tillvaratar det utrymme som det nya EU-direktivet ger för … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

I dagens SvD Brännpunkt: Låt inte vinstkritiken drabba våra skolor

Så här efter valet är frågorna många och inom bland annat friskolevärlden väntar man spänt på vad resultatet blir när partierna ska försöka att enas. Idéburna skolors riksförbund har en del punkter de vill föreslå som vore bra för Sveriges skolsystem och de fristående skolorna. Frågan kring vinstutdelning är förstås en av de svåra frågorna men för att ändå komma … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Coompanion remissvar på nya upphandlingsregler

Utdrag ur Coompanions remisssvar ”Coompanion är en företagsrådgivande organisation för människor som vill starta företag tillsammans, i kooperativa verksamheter. Vi finns på 25 platser i landet och är representerade i Sveriges samtliga län. Vi svarar enskilt på SOU 2014:51 respektive DS 2014:25 nedan, även om flera av våra inspel gäller för båda.” Läs hela Coompanions remissvar här