Anders malmstenIdéburet företagande

Följ viktig AF-hearing via webben 23 september

Arbetsförmedlingen bjuder in aktörer inom idéburen sektor till en hearing den 23 september med anledning av myndighetens förändringsarbete. Det är ett mycket stort intresse att delta på plats i Stockholm den här dagen, därför är hearingen redan fulltecknad. Men det går att följa den via webben.

Anders malmstenIdéburet företagande

Halverade utredningstider i IOP-samarbetet Alingsås – Bräcke diakoni

En vårdkedja kring demens – det är vad det uppmärksammade och ifrågasatta IOP-samarbetet mellan Bräcke diakoni och Alingsås kommun handlar om. Samarbetet leder till att vårdtagare fångas upp tidigare och får en diagnos men också ett snabbare omhändertagande därefter. Tiden från att utredningen startar till att det finns en fastställd diagnos är hälften så lång i IOP-samarbetet som i Västra Götalandsregionen.