Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg, Idéburet företagande

Detta är vårens frågor för Sveriges idéburna organisationer

Som intresseorganisation för den idéburna välfärden behöver vi på Famna veta vad som händer i svensk politik. Men inte bara det: även EU-nivån är viktig för att förbättra och utveckla förutsättningarna för idéburen sektor – eller som man ofta kallar det inom EU: den ”sociala ekonomin”. På vilket sätt kan initiativ och planer från till exempel EU-kommissionen förbättra för oss? Vilket utrymme finns i nuvarande EU-lagstiftning för att möjliggöra fler och större uppdrag får de idéburna välfärdsaktörerna vid exempelvis offentlig upphandling?

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

IOP-inspiration till politiker

I utredningen ”Idéburna aktörer i välfärden” (SOU 2019:56) finns en separat vägledning som gör det lättare för kommuner eller landsting och idéburna verksamheter att komma igång med idéburna offentliga partnerskap.