Mircea BuduleanIdéburet företagande, Kugghjulet

OFFERTFÖRFRÅGAN Grundläggande ekonomiutbildning och ekonomistyrning

Denna offertförfrågan avser en del av ett treårigt projekt. Projekt Kugghjulet är ett ESF[1]-projekt som leds av Famna i samarbete med Coompanion och har startats i syfte att bland annat ge kompetensutveckling om och för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Stockholms län avseende affärsmässighet och ledarskap. Därutöver skall projektet utveckla en stödstruktur för ASF som är långsiktigt hållbar och står … Läs mer

Ingemar OlssonKugghjulet

Offertförfrågan: Utbildning i marknadsföring

Kugghjulet är ett projekt som startats för att stötta Arbetsintegrerande Sociala Företag, ASF. En behovsanalys som Kugghjulet genomfört i dialog med ASF, har visat att ASF önskar stärka sin marknadsföring. Ett led i detta är att ASF behöver få utbildning i marknadsföring och dess grunder.

Ingemar OlssonKugghjulet

Konferens: ASF skapar jobb

Arbetsintegrerande sociala företag skapar arbeten, tillväxt och social sammanhållning i Stockholms stad och län. Det är Stockholms läns största konferens inom socialt företagande och förra året deltog över 120 personer.

Ingemar OlssonKugghjulet

Möte om upphandling för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) 20 mars

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är en företagsform som förenar tre ben: bedriva affärsmässig verksamhet, återinvestera sitt överskott i företagets utveckling, och integrera de deltagande personerna i arbetsliv och samhälle. I framtiden kommer ASF omfattas av LOV, lagen om valfrihetssystem, och som ska upphandlas. Information om upphandling och LOV ges bland annat vid en träff måndagen 20 mars i Haninge centrum.

Ingemar OlssonKugghjulet

8 mars i Tensta

Föreningen Livstycket firar Internationella Kvinnodagen. Tensta centrum är från golv till tak smyckat av Livstyckets mönster. På en scen i centrum är det uppträdanden med sång och danser av kvinnor. Livstycket är ett modernt kunskaps- och designcenter i Tensta där kvinnor från hela världen deltar. Livstycket skriver: ”Vi vill ge kvinnor som invandrat till Sverige en chans att lära sig det svenska språket och kulturen samtidigt som de stärker sin självkänsla.”

Ingemar OlssonKugghjulet

Kugghjulet – Kunskap, Utveckling, Gemenskap

Kugghjulet är ett projekt som startats för att stötta Arbetsintegrerande Sociala Företag.
Det utmärkande och gemensamma för Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) är att ASF driver affärsmässig verksamhet, återinvesterar överskottet och har som syfte att integrera personer i arbetsliv och samhälle.
ASF kombinerar produktion av varor och tjänster med uppgiften att, genom arbete och delaktighet, integrera människor i samhälle och arbetsliv. Kugghjulet drivs av Famna och Coompanion med finansiering från ESF (Europeiska Socialfonden).