Ingemar OlssonKvalitet och utveckling

Viktiga aktuella utbildningar

Svenska Vård i samarbete med Famna bjuder in verksamheter inom omsorg och hälso- och sjukvård till olika högintressanta utbildningar. Famnas medlemmar får medlemsrabatt på dessa gemensamma utbildningar.

Ingemar OlssonKvalitet och utveckling

Idéburen knorr på kvalitet

Famnas Kvalitetsnätverk: Den 4e februari är dags för nästa träff med Famnas Kvalitetsnätverk, och det kan bli ett riktigt intressant möte. På Kvalitetsnätverkets agenda står bland annat en förhandsinformation om Famnas kommande rapport om idéburen kvalitet.

Ingemar Olssone-Hälsoprojektet, Kvalitet och utveckling

Famnas Kvalitetsrapport 2018: eHälsa

Innovationer kring eHälsa beskrivs internationellt som en av de största drivkrafterna till att utveckla hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen, just för eHälsans potential att förbättra kvaliteten och tillgången till vård. Famna har tillsammans med medlemsorganisationer satsat under tre år på förbättrad tillgång till och användning av eHälsoverktyg. Det har handlat om att utveckla användningen och förbättra digitala verktyg för personalen och förbättra för patienter och klienter. Nu finns en slutrapport!

Ingemar OlssonFamna Stockholm, Kvalitet och utveckling

Möten i Famna-Stockholm

Famna Stockholm möts vid tre tillfällen och med tre olika inriktningar: sjukvård 18 januari, social omsorg 23 januari och LSS 31 januari. Det är möten för medlemmar som tillsammans vill diskutera, utveckla och nätverka kring olika verksamhetsområden.

Ingemar OlssonFamna Väst, Kvalitet och utveckling

Möten i Famna Väst

Famna Väst har en rad möten inplanerade, det första den 23 januari. Det är möten för Famna-medlemmar i Västsverige som vill samordna sig, utveckla samarbetet och nätverka kring olika verksamhetsområden. Alla medlemmar i Västsverige är välkomna.