Anders malmstenFamna Väst, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Erfarenheter från IOP Ensamkommande

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, ger utrymme för att anpassa tjänsterna till behoven, i stället för att i förväg bestämma exakt vad som ska göras. Det konstaterades när Bräcke diakoni nyligen bjöd in till ett seminarium om lärdomarna från det treåriga samarbetet inom ”IOP Ensamkommande” i Göteborg.

Ingemar OlssonKvalitet och utveckling

Viktiga aktuella utbildningar

Svenska Vård i samarbete med Famna bjuder in verksamheter inom omsorg och hälso- och sjukvård till olika högintressanta utbildningar. Famnas medlemmar får medlemsrabatt på dessa gemensamma utbildningar.

Ingemar OlssonKvalitet och utveckling

Idéburen knorr på kvalitet

Famnas Kvalitetsnätverk: Den 4e februari är dags för nästa träff med Famnas Kvalitetsnätverk, och det kan bli ett riktigt intressant möte. På Kvalitetsnätverkets agenda står bland annat en förhandsinformation om Famnas kommande rapport om idéburen kvalitet.

Ingemar Olssone-Hälsoprojektet, Kvalitet och utveckling

Famnas Kvalitetsrapport 2018: eHälsa

Innovationer kring eHälsa beskrivs internationellt som en av de största drivkrafterna till att utveckla hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen, just för eHälsans potential att förbättra kvaliteten och tillgången till vård. Famna har tillsammans med medlemsorganisationer satsat under tre år på förbättrad tillgång till och användning av eHälsoverktyg. Det har handlat om att utveckla användningen och förbättra digitala verktyg för personalen och förbättra för patienter och klienter. Nu finns en slutrapport!