Ulrika Stuart HamiltonKvalitet och utveckling

Famnas kvalitetsrapport 2017

Famnas kvalitetsrapport 2017 Famnas medlemmar är bäst på utbildad personal i äldreomsorgen. Det visar Famnas kvalitetsrapport 2017. Den idéburna sektorn har dessutom signifikant högre sjuksköterskebemanning än både de kommersiella företagen och den offentliga sektorn. I rapporten analyseras skillnader mellan de offentligt drivna, de kommersiella och de idéburna verksamheterna med hjälp av data från Öppna Jämförelser.

Ingemar OlssonKvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Nya medlemmar i Famna

Två nya medlemmar invaldes på Famnas senaste styrelsemöte. De två nya medlemmarna är Hela Människan Huddinge Botkyrka Salem, och Fairways Engagemangsboende AB, och som vi presenterar lite mer här på hemsidan.

Ingemar OlssonKvalitet och utveckling

Könsroller och välfärd – konferens i Uppsala

Välfärdssystemen i västvärlden står inför utmaningar och omställningar. Åldrande befolkning, globalisering, migration och förändrade könsroller och familjemönster får konsekvenser för alla. En del påfrestningar verkar i synnerhet drabba kvinnor. En nordisk konferens med temat ”Exhausted Women – Exhausted Welfare” anordnas i Uppsala, 23-24 november.

Ingemar OlssonIdéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Succé igen – konferensen i Falköping

Åter hölls en stor konferens om idéburen vård och omsorg i Falköping, och åter var det så uppskattat att det bara kan betecknas som succé. Från lunch till lunch hölls samtal i grupper och plenum om idéburen välfärds utmaningar och möjligheter. Och enligt enkäten efteråt är de över hundra deltagarna eniga till hundra procent om att: Ja, de är nöjda. Ja, de rekommenderar andra att komma nästa år.

Ingemar OlssonFamna Väst, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Årets bästa idéburna samhällsförbättrare 2017: För ökad trafiksäkerhet

Mobilitetscenter i Göteborg bidrar till ökad trafiksäkerhet. Till Årets bästa idéburna samhällsförbättrare 2017 har utsetts organisationen Mobilitetscenter i Göteborg, med stor kunskap i frågor om bilkörning och funktionsnedsättning. Pristagaren har tagit fram en utbildning och databas för arbetsterapeuter som ska bedöma personers lämplighet att köra bil vid funktionsnedsättning, till nytta för individer, trafik och samhälle.

Ingemar OlssonKvalitet och utveckling

Praktik för student inom Medier, kommunikation och PR

Famna – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, välkomnar vårterminen 2018 en praktikant inom området medie- och kommunikationsvetenskap. Vår praktikplats passar bäst för dig som är mastersstudent eller befinner dig i slutet av kandidatutbildningen och som vill pröva på professionellt kommunikationsarbete.

Ingemar OlssonFamna Väst, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Kanske olagligt enligt Konkurrensverket – fullt OK enligt EU!

Seminarium om IOP anordnas den 11 oktober av Bräcke diakoni med flera i Göteborg. På seminariet reder Juristen Mathias Sylvan ut rättsläget kring Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Ett IOP är ett alternativ till upphandlingskontrakt. I ett IOP samverkar det idéburna civila samhället med det offentliga samhället. Samarbetet blir i form av ett avtal, IOP, kring en komplex samhällsutmaning. En samarbetsform som blivit mycket diskuterad den sista tiden. Är IOP verkligen lagligt?

Ingemar OlssonKvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Anders Kompass på Famnas medlemskonferens i Falköping 18-19 okt

Famna upprepar succén med medlemskonferens i Falköping, en träff lunch-till-lunch. Bland de många intressanta talarna finns bland andra Anders Kompass. Världskänd kämpe, tidigare chef inom FN:s avdelning för mänskliga rättigheter som avslöjade sexuella övergrepp på barn. Han talar om vikten av civilkurage och att stå upp för det som är rätt, även när överordnade och internationella krafter motarbetar.

Mircea BuduleanKvalitet och utveckling

Vem blir årets ÅBIS? Var med och utse Årets Bästa Idéburna Samhällsförbättrare 2017!

Årets idéburna samhällsförbättrare 2016: Skyddsvärnets utbildningsprojekt Så gott som alla branscher och sektorer inom arbetslivet har någon slags utmärkelse eller pris för goda utvecklande insatser. Idéburen sektor och Famna vill inte vara sämre. Därför inrättades 2016 ”Årets Bästa Idéburna Samhällsförbättrare” – en utmärkelse att vara stolt över. Nu är det dags att nominera till 2017 års pris. En överväldigande majoritet … Läs mer