Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Famna medverkar på Socialstyrelsens dialogmöte om att stärka kvalitén i HVB.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag för att stärka kvalitén i hem för vård eller boende (HVB) för vuxna med missbruks- eller beroendeproblem. Bakgrunden till regeringsuppdraget är en av de slutsatser som drogs i Missbruksutredningens betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35), att kvaliteten i HVB för vuxna med missbruks- eller beroendeproblem behöver … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Regeringen uppmanas att agera för hemlösa och missbrukare

Stockholms Stadsmission skriver i en debattartikel att regeringen bör skrida till konkret handling för att förbättra för personer som lider av psykisk ohälsa och missbruk. I sin artikel har Stadsmissionen en rad förslag som även föreslagits i tidigare statliga utredningar, och Lars Pettersson på Famna uppmanar regeringen att lyssna till vad Stadsmissionen säger. I debattartikeln pekar Stadsmissionen på att personer … Läs mer

Anders malmstenMedlemsnyheter

Psoriasispatienter och patientnära verksamhet drabbas av nedskärning

Stockholms läns landsting har beslutat att sänka ersättningen med fem procent till vissa områden inom vårdvalet i Stockholm. Ett område är psoriasisbehandlingar. I nuläget driver Psoriasisföreningen Stockholm sex behandlingsmottagningar. Mottagningarna finns utspridda i länet, för att vara nära patienter som behöver regelbundna och frekventa behandlingar. Endast centralt placerade mottagningar skulle leda till en avsevärt försämring av möjligheterna för patienter att … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Inställt – seminarier med Mendell om social ekonomi och företagande

Tyvärr är alla träffar inställda med Marguerite Mendell 10-13 mars. Mendell har drabbats av ohälsa och kan inte resa för tillfället. Hon hoppas kunna komma vid annan tidpunkt. Det är tråkiga omständigheter på alla sätt som ingen kan rå över. Intresset har varit stort, och vi återkommer med information om både ämnet och förhoppningsvis framtida besök av professor Mendell, som … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Mikrosystemfestivalen 25-27 feb i Jönköping

Mikrosystemfestivalen är dagar fylld med nytänkare och utmaningar inom hälsa- och sjukvård. Gamla tankar ifrågasätts och deltagarna utmanas i att våga prova något nytt för att förbättra och utveckla. Deltagarna består av de inom professionen, teoretiker, författare, forskare och det de har gemensamt är övertygelsen om att förändring börjar med oss. Truls Neubeck medverkar som chair inom temat: Measurement and … Läs mer

Anders malmstenAlla nyheter, Medlemsnyheter

Var med i SveaPriset och tävla om 500 000 kronor

Du kan påverka framtidens vård och omsorg! SveaPriset är en innovationstävling för att få fram de bästa idéerna för en bättre vård och omsorg. Är du en problemknäckare som ser lösningen på hur vården och omsorgen kan bli bättre? Har du en innovationsidé som stärker brukarens/patientens ställning, effektiviserar resursanvändningen och höjer kvaliteten?Thomas Scnheider, kvalitetschef på Bräcke diakoni, kommer att representera … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Dags att anmäla sig till Utvecklingskraft!

För tolfte året i rad bjuder Region Jönköpings Län in till konferensen ”Utvecklingskraft”. Det är en nationell mötesplats där du kan ta del av goda exempel på förbättringsarbete från hela Sverige. Konferensen vänder sig till alla som arbetar inom omsorg, hälso- och sjukvård och tandvård. Utvecklingskraft äger rum 6–7 maj, på Elmia i Jönköping. Anmälan och mer information hittar du … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Omsorg och livsmening – forskningsprogram på Ersta Sköndal

Omsorg och livsmening är ett forskningsprogram på Ersta Sköndal Högskola. Forskningen spänner över flera fält som kan vara av intresse för idéburen vård och social omsorg. Forskningen är etiskt inriktad, med fokus på organisations- och arbetslivsetik, och har som mål att utveckla kunskap kring omsorgen, dess organisation, innehåll och ledarskap. Några av de spännande titelområdena är: ”Den bästa omsorgen” – … Läs mer