Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Vill du vara med och fånga upp goda idéer och utveckla innovationer?

Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg är ett Vinnovafinansierat projekt. Projektet är beviljat medel för ytterligare två år med målsättningen att ta fram en långsiktig modell för att stödja idéburna organisationer i deras innovationsarbete. En viktig del är nu att fånga behov och möjligheter hos Famnas medlemmar. Därför bjuder vi in till en workshopserie för chefer och ledare … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

BraVå delar ut en hedersutmärkelse för god vård för äldre. Ansök senast 1 mars.

Nu kan du ansöka eller nominera en verksamhet till BraVås hedersutmärkelse. Ansökan ska bestå av en beskrivning av hur man tillsammans med de äldre har utvecklat verksamheten. Metoderna ska vara kunskapsbaserade och vara möjlig att följas upp systematiskt. Typ av utvärdering av arbetsmetoden ska framgå samt vilken betydelse det har fått för de äldre. Ansökan ska vara tillhanda senast 1 … Läs mer

Anders malmstenMedlemsnyheter

Göteborgs Räddningsmission presenterar studie om barn som bor i fängelse

Arvsfondsprojektet mellan Kriminalvården och Göteborgs Räddningsmission/Solrosen presenterar sin slutrapport. Fokus har varit på de ca 20 barn per år som bor på anstalt tillsammans med sin frihetsberövade förälder. ”Det är uppenbart att den lokala nivån, chef och medarbetare på anstalten, har goda ambitioner och anstränger sig för att hantera de svårigheter som uppstår i den dagliga verksamheten och i samverkan … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Alla nyheter, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Workshop i Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg.

Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg är ett vinnovafinansierat projekt. Projektet är beviljat medel för ytterligare två år med målsättningen att ta fram en långsiktig modell för att stödja idéburna organisationer i deras innovationsarbete. En viktig del är att fånga behov och möjligheter hos er som representanter från Famnas medlemmar. Därför bjuder vi in till en workshopserie om … Läs mer

Anders malmstenMedlemsnyheter

Bemötandepriset går till Psoriasisföreningen

Idag har Psoriasisföreningen i Stockholms län fått ta emot Bemötandepriset från Stockholms läns landsting (SLL) vid en ceremoni i Landstingshuset. I priset ingår ett seminarium där vinnaren berättar om sin verksamhet, ett diplom, en penningsumma på 100 000 kronor samt en minnesgåva. ”Genom att erbjuda lättillgänglig hudsjukvård av högsta kvalitet har Psoriasisför- eningen under många år underlättat för personer med … Läs mer

Anders malmstenMedlemsnyheter

Ny chef för Palliativt centrum, Stockholms Sjukhem

Den 15 januari tillträdde Mats Brådman tjänsten som verksamhetschef för Palliativt Centrum. Mats Brådman är specialist i geriatrik och är även verksamhetschef för Brommageriatriken, ett uppdrag som han kommer att ha kvar. – Vi är mycket glada över att Mats Brådman tillträder tjänsten om verksamhetschef för Palliativt Centrum, säger sjukhusdirektör Elisabet Wennlund. Mats är en erfaren chef och ledare med mycket … Läs mer

Anders malmstenAlla nyheter, Medlemsnyheter

Utredare för nya myndigheten för upphandlingsstöd är utsedd

Hans-Eric Holmqvist, tidigare statssekreterare i Justitiedepartementet med ansvar för förvaltningspolitik, har utsetts av Civilminister Ardalan Shekarabi att som särskild utredare förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten. Från och med 12 januari 2015 gäller förordnandena tills vidare dock längst till dess att arbetsuppgifterna i utredningen är slutförda. Läs mer här

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Information om kvalitetsmätningar i boende med särskild service

Famna har under de senaste åren haft ett nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). I kvalitetsprojektet har vi genomfört förbättringsprojekt i Värdeforum och tagit fram ett studiecirkel material för hur man kan bedriva kvalitets och förbättringsarbete tillsammans med brukare och personal. Samtidigt har det tagits fram ett verktyg för att mäta brukarnas upplevelse av kvaliteten i olika … Läs mer

Anders malmstenAlla nyheter, MedlemsnyheterLeave a Comment

Fortsatt stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

Regeringen har i en överenskommelse med SKL beslutat om ett fortsatt stöd även för 2015 i fråga om insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa. Insatserna omfattar även personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Överenskommelsen är en fortsättning på tidigare årliga överenskommelser sedan 2012. Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området … Läs mer

Anders malmstenAlla nyheter, Medlemsnyheter

Utvecklingsmedel till kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbete med våldsutsatta kvinnor och barn

”Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som har blivit utsatta för våld Regeringen beslutar att Socialstyrelsen under 2015 får i uppdrag att fördela utvecklingsmedel och att tillsammans med länsstyrelserna ge nationellt och regionalt kompetensstöd med syfte att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som har blivit utsatta … Läs mer