Anders malmstenMedlemsnyheter

Bräcke diakoni öppnar en ny primärvårdsrehab

Bräcke diakoni är en nationell non-profit aktör med lång erfarenhet av vård och omsorg. Primärvårdsrehab Skara öppnar den 12 januari 2015. – Vi vill att vård utan vinstsyfte ska få ta mer plats i samhället. Vi satsar på att öppna primärvårdsrehabilitering enligt lagen om valfrihet därför att det ger oss möjlighet att vara långsiktiga. Vi vill att vård utan vinstsyfte … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Ur Läkartidningen: All vinst går tillbaka in i vården

Famna medlem Stockholms sjukhem är med i en artikel där de pratar om vinstfrågan. ”Stiftelseägda Stockholms sjukhem är känt som föregångare inom palliativ vård. En av de drivande i denna utveckling är överläkaren Staffan Lundström. Friheten i arbetet är större här än på ett vinstdrivet eller ett landstingsägt sjukhus, anser han.” /ur artikeln Läs hela artikeln här

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Läs Ardalan Shekarabis tal – ”Anförande vid SNS seminarium om vinster och kvalitet i välfärden”

”Idag, över tjugo år senare, kan vi jämföra med det verkliga utfallet. Syftet med reformerna var aldrig att enskilda riskkapitalbolag skulle tjäna miljarder på att äga skattefinansierade vård- och omsorgsföretag i bara några år, eller att några få stora, kommersiella aktörer helt skulle dominera marknaden. Men det är så dagens verklighet ser ut.” Läs hela talet här

Anders malmstenMedlemsnyheter

Ersta sjukhus – i topp i alla kategorier

Ersta sjukhus hamnar på topp i den Nationella Patientenkäten som mäter patienters upplevelser av kvalitet inom hälsa- och sjukvård. Detta i jämförelse med både andra vårdgivare inom Stockolms Läns Landsting och med vårdgivare i Sverige i stort. Läs hela nyheten här

Anders malmstenMedlemsnyheter

Göteborgs Räddningsmission får minnessten

Den 17 oktober infaller Hemlösas natt i Göteborg. I samband med det invigs minnesstenen ”Livshjulet – Möten i Ögonhöjd”. Skulpturen ska hedra Göteborgs Räddningsmission, dess grundare och de goda ideella krafterna som finns i Göteborg. Konstverket är skapat av konstnärinnan Ann Carlsson Korneev. Läs mer om Hemlösas natt i Göteborg.

Anders malmstenMedlemsnyheter

Famnas testbädd beviljad av Vinnova

Vinnova har beslutat att bevilja Famnas projekt Testbädd för personcentrerad vård och social omsorg med fokus på behovsdriven innovationsutveckling. Ur motiveringen: ”VINNOVA har beslutat att bevilja er ansökan om fortsatt finansiering med följande motiv och rekommendationer: Famnas testbädd för en personcentrerad vård och social omsorg följer den idéburna målsättningen för icke-vinstdrivande vård och omsorg som riksorganisationen Famna företräder. Testbäddens möjlighet … Läs mer