Anders malmstenMedlemsnyheter

Ersta sjukhus – i topp i alla kategorier

Ersta sjukhus hamnar på topp i den Nationella Patientenkäten som mäter patienters upplevelser av kvalitet inom hälsa- och sjukvård. Detta i jämförelse med både andra vårdgivare inom Stockolms Läns Landsting och med vårdgivare i Sverige i stort. Läs hela nyheten här

Anders malmstenMedlemsnyheter

Göteborgs Räddningsmission får minnessten

Den 17 oktober infaller Hemlösas natt i Göteborg. I samband med det invigs minnesstenen ”Livshjulet – Möten i Ögonhöjd”. Skulpturen ska hedra Göteborgs Räddningsmission, dess grundare och de goda ideella krafterna som finns i Göteborg. Konstverket är skapat av konstnärinnan Ann Carlsson Korneev. Läs mer om Hemlösas natt i Göteborg.

Anders malmstenMedlemsnyheter

Famnas testbädd beviljad av Vinnova

Vinnova har beslutat att bevilja Famnas projekt Testbädd för personcentrerad vård och social omsorg med fokus på behovsdriven innovationsutveckling. Ur motiveringen: ”VINNOVA har beslutat att bevilja er ansökan om fortsatt finansiering med följande motiv och rekommendationer: Famnas testbädd för en personcentrerad vård och social omsorg följer den idéburna målsättningen för icke-vinstdrivande vård och omsorg som riksorganisationen Famna företräder. Testbäddens möjlighet … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Vinsten går till framtidens samhälle

Socialdemokraternas valmanifest presenterades på Grillska gymnasiet som drivs av Stadsmissionens skolstiftelse. ”Vi tror att skolans uppgift är en och enbart en – att vara med och bygga en bättre framtid för individen och vårt samhälle”, skriver Marika Markovits, vd för Stadsmissionens skolstiftelse och Laurent Leksell, ordförande för Stockholms Stadsmission. De menar på att de genom skolpengen har fått ett förtroende … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Uppstart av Värdeforum

Under hösten arbetar 9 team med att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. De verksamheter som medverkar är Bräcke diakoni, Danvikshem, Hospice Gabriel , HSB Omsorg, Karolinska universitetssjukhuset, Blomsterfonden, Josephinahemmet, Edsätra. Vill du veta mer om Värdeforum och Famnas kvalitetsarbete, vänligen kontakta Truls Neubeck. truls.neubeck@famna.org Processkartläggning för en gemensam förståelse av vården och omsorgen ur de äldres perspektiv.

Anders malmstenMedlemsnyheter

Rapport visar på satsningen på välfärden

Sveriges Kommuner och Landsting presenterar en rapport som visar på att satsningen på välfärden är stor. Vetskapen kring detta är låg  och allmänheten tror att det satsades mer förr. Välfärdens finansiering är en viktig diskussion som behöver baseras på fakta och enligt rapporten ”Välfärdstjänsternas utveckling 1980-2012” har resurserna ökat. – Resurserna för välfärden har ökat och ligger idag på högre nivåer … Läs mer