Anders malmstenAktuellt, Möten och arrangemang

Civilminister Lena Micko: Ett aktivt civilsamhälle är nyckeln till ett välmående och fungerande samhälle

– För mig och regeringen är civilsamhället kärnan i mycket av vår demokrati. Jag är öppen för att diskutera hur vi kan förbättra förutsättningarna för civilsamhället. Mycket har gjorts, men mycket återstår, sa civilminister Lena Micko när hon inledde den nordiska konferensen för idéburen välfärd i Falköping 11–12 mars.

Anders malmstenAktuellt, Möten och arrangemang

Martin Ärnlöv: Våga satsa för att nå #Tio2030

– Varför tog Famna målsättningen att år 2030 ska tio procent av den svenska välfärden drivas av idéburna aktörer? Jo, därför att vi tror att det blir ett bättre Sverige om det är på det viset, sa Martin Ärnlöv, Famnas ordförande och generalsekreterare i Röda Korset, i samband med en diskussion i Falköping om ledarskap för 2020-talet.