Anders malmstenAktuellt, Möten och arrangemang

Lär dig förebygga våld

I samband med sex konferenser landet runt i januari och februari lanserar Famna-medlemmen Unizon tillsammans Jämställdhetsmyndigheten och organisationen MÄN den reviderade handboken Inget att vänta på.