David HellqvistAktuellt

Famna besöker idéburna aktörer i Uppsala

Fredagen den 28 oktober var det ovanligt tomt på kansliet i Stockholm. Praktikanterna på Famna var tillsammans med Aleksandra Wasso Hägglund, sakkunnig inom idéburen välfärd, Karin Lijleblad, branschexpert idéburen välfärd och Emma Svedenblad, praktikant på Fremia, på studiebesök i Uppsala för att möta medlemmar och se hur deras verksamheter arbetar och vilka utmaningar de ställs inför.

David HellqvistAktuellt

Innovation stoppar svinn och bidrar till gemenskap

Dagens Nyheter har i ett reportage besökt Stadsmissionens akutboende Boklara på Södermalm i Stockholm. Boendet fungerar både som övernattningsplats för hemlösa kvinnor samt frukostservering för kvinnor som har eget boende men sitter i en utsatt situation.

Frukosten som serveras varje morgon mättar cirka 80 personer varje dag och merparten av maten som serveras här är donerat svinn.

David HellqvistAktuellt

Save the date! Kvinnofridskonferensen 2023: Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder

29-30 augusti 2023 anordnas den nationella konferensen för kvinnofrid på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Bakom konferensen står nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

Under konferensen, som arrangeras för fjärde gången, presenteras konkreta metoder och arbetssätt, men också ny forskning inom området. De två dagarna kommer att bjuda på seminarier inom en rad olika ämnen

David HellqvistAktuellt

Socialstyrelsen reviderar råd och föreskrifter om våld i nära relationer

Från och med 1 november 2022 har Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer reviderats och ersatts av en ny författning (HSLF-FS 2022:39). Dessa ändringar träder i kraft då Socialstyrelsen följt upp SOSFS 2014:4 samt att det 2021 kom lagändringar bland annat i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen samt offentlighets- och sekretesslagen som gällde förebyggande av våld i nära relationer.

David HellqvistAktuellt

Arbetsmiljöverket kommer med tips om hur man sänker energikostnader

När energipriserna stiger kan organisationer och företag vara på jakt efter åtgärder som kan sänka deras energiförbrukning och på så sätt spara in på kostnader. För att underlätta detta har Arbetsmiljöverket släppt en rapport där de sammanställt föreskrifter och regler för arbetsplatsen med tips och råd kring hur man som företag kan sänka sina energikostnader samtidigt som man följer regler och förordningar kring arbetsmiljö.

David HellqvistAktuellt

Ny partneransvarig på Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner jobbar kontinuerligt för att hjälpa människor som lever i utsatthet och fattigdom i Sverige, och under de senaste åren har det blivit allt viktiga att knyta kontakter med företag och deras sociala hållbarhetsarbete. För att hitta nya partnerskap samt främja de redan befintliga har Sveriges Stadsmissioner nu anlitat Mikael Karlsson, tidigare Partnership Manager på Handelshögskolan i Stockholm.

David HellqvistAktuellt

DIGG Forum 8 november – Utbildningar inom digital förvaltning

DIGG Forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om pågående uppdrag hos Myndigheten för Digital Förvaltning. Sändningarna pågår under den 8 november och startar vid 09:00. De olika passen på DIGG Forum är ungefär 45 minuter långa och du väljer fritt vilka pass du vill delta i.

David HellqvistAktuellt

Morgonseminarium: Att bygga kultur i en värderingsstyrd organisation

Organisationers kultur påverkas starkt av värderingar, och i med detta har en värderingsstyrd organisation en särskild möjlighet att skapa en ändamålsenlig kultur med utgångspunkt i sin värdegrund. Ander Hanson kommer den 9 december hålla ett kostnadsfritt seminarium för Famna och våra medlemmar som ni är varmt välkomna att delta i.