Åsa GunnarssonAktuellt

Debattartikel i Altinget om idéburna friskolor

Satsa på de idéburna friskolorna som kan och vill bli fler. Den uppmaningen riktar Famna i dag till landets politiker tillsammans med representanter för Stockholms Stadsmission, Stadsmissionens Skolstiftelse och Göteborgs Räddningsmission i en artikel i mediekanalen Altinget.

Frida GunérAktuellt

Stockholms Sjukhem går med i Fremia

Famna-medlemmen Stockholms Sjukhem är ny medlem i arbetsgivar- och intresseorganisationen Fremia. Tidigare var man med i Vårdföretagarna. Bytet skapar förutsättningar som gynnar den idéburna sektorns utveckling och tillväxt. 

Åsa GunnarssonGeneralsekreterarens blogg

Proposition, motion och Nystarapport

Hoppet spirar. Vi har fått hyfsat tydliga signaler om att statsrådet Lena Micko avser att lägga fram en proposition. Men det kommer att dröja till våren och ännu vet vi inte om innehållet blir det vi hoppas på. Samtal med den politiska ledningen på departementet, som Famna fört tillsammans med Studieförbunden, tyder ändå på att ambitionen är att gå på de utredda förslagen i allt väsentligt.

Åsa GunnarssonAktuellt, Okategoriserade

Göteborgs Stadsmission satsar på barnen

Famnamedlemmen Göteborgs Stadsmission ansvarar för en utbildningssatsning för socialsekreterare runt om i Sverige med fokus på handläggning av ärenden som rör barn med skyddsbehov. Man arbetar också med en ny satsning inom barn- och familjeområdet, förstärkt familjehemsvård.

Åsa GunnarssonAktuellt

Samråd kring integration och segregation

Regeringskansliet bjuder in organisationer i det civila samhället till ett digitalt samråd om integration och segregation med Märta Stenevi, (MP), jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering. Samrådet äger rum den 11 oktober kl 15.00-16.30. Anmäl dig senast den 4 oktober.

Åsa GunnarssonMöten och arrangemang

Frukostseminarium om finansiering

Famna bjuder in till ett digitalt frukostseminarium om finansiering den 14 oktober. Då presenterar Impact Invest bland annat resultaten av en förstudie om finansiering där flera av Famnas medlemmar ingått.

Nancy JohanssonAktuellt, Idéburet företagande

Förvärv och integration av verksamheter

Förvärv kan hjälpa en organisation att nå nya mål och realisera nya möjligheter. Vilka framgångsfaktorer bör en följa för att lyckas?

Marcus Johansson och Hampus Hansson från PwC höll ett morgonseminarium om förvärv och integration där de förklarar hur man på ett bra sätt kan införliva processer, rutiner, kulturer och strukturer i det nya förvärvet.