Anders malmstenAlla nyheterLeave a Comment

Samverkan centralt på konferens om e-hälsa

Samverkan, delaktighet, etik och juridik var i fokus när 900 personer deltog i den nationella eHälsodagen den 22 oktober. E-hälsa handlar om digitala tjänster inom vården och omsorgen, och statssekreterare Agneta Karlsson sa under konferensen att samverkan är nödvändigt för att nå regeringens mål. Artikel: Samverkan centralt på konferens om e-hälsa Socialdepartementet, 23 oktober 2014 Powered by WPeMatico

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Artiklar i LOs tidning Arbetet: Välfärdsuppgörelse öppnar för idéburna företag

Alternativet som levt i skymundan träder nu fram, de idéburna företagen. I förra veckan enades regeringen samt Vänsterpartiet i en uppgörelse om vinster i välfärden. I denna uppgörelse skall man utreda ett antal åtgärder för att få bort vinstjakten som incitament. – Det välkomnar vi, säger Lars Pettersson, generalsekreterare för Famna, en organisation för de idéburna företagen inom vård och omsorg. … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Metodbok och slutrapport om Rättssäkerhetsprojektet, nu tillgänglig

Famna har deltagit i projektet Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag med medel från Allmänna arvsfonden 2011-2014. Uppdrag som är reglerade i lag har bidragit till att stödja 150 000 personer i form av kontaktfamilj, lekmannaövervakare, förvaltare, kontaktperson god man m.m. Utifrån Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, erfarenhet tycker de att myndigheter som tillsätter dessa frivilliguppdrag behöver förändra sitt arbetssätt. Team från fyra modellkommuner … Läs mer

Anders malmstenMedlemsnyheter

Ersta sjukhus – i topp i alla kategorier

Ersta sjukhus hamnar på topp i den Nationella Patientenkäten som mäter patienters upplevelser av kvalitet inom hälsa- och sjukvård. Detta i jämförelse med både andra vårdgivare inom Stockolms Läns Landsting och med vårdgivare i Sverige i stort. Läs hela nyheten här

Anders malmstenMedlemsnyheter

Göteborgs Räddningsmission får minnessten

Den 17 oktober infaller Hemlösas natt i Göteborg. I samband med det invigs minnesstenen ”Livshjulet – Möten i Ögonhöjd”. Skulpturen ska hedra Göteborgs Räddningsmission, dess grundare och de goda ideella krafterna som finns i Göteborg. Konstverket är skapat av konstnärinnan Ann Carlsson Korneev. Läs mer om Hemlösas natt i Göteborg.

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Platser kvar på utbildningen om idéburet företagande 25-26 november

Inom projektet Fler vägar och värden i vården genomförs under hösten flera utbildningstillfällen i landet. Utbildningarna är populära och därför erbjuder vi ett extra utbildningstillfälle i Stockholm den 25-26 november kl. 15-20 båda dagarna. Läs mer i inbjudan och anmälan. Utbildningen om LOV/LOU samt Praktisk marknadsföring som äger rum i Uppsala 21-22 oktober är fullbokad. För anmälan till ev. reservplatser, kontakta … Läs mer

Anders malmstenAlla nyheterLeave a Comment

Nya statssekreterare i Socialdepartementet

Agneta Karlsson har blivit utsedd till statsekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och Pernilla Baralt blir statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Pressmeddelande: Nya statssekreterare i Socialdepartementet Socialdepartementet, 7 oktober 2014 Powered by WPeMatico

Anders malmstenMedlemsnyheter

Famnas testbädd beviljad av Vinnova

Vinnova har beslutat att bevilja Famnas projekt Testbädd för personcentrerad vård och social omsorg med fokus på behovsdriven innovationsutveckling. Ur motiveringen: ”VINNOVA har beslutat att bevilja er ansökan om fortsatt finansiering med följande motiv och rekommendationer: Famnas testbädd för en personcentrerad vård och social omsorg följer den idéburna målsättningen för icke-vinstdrivande vård och omsorg som riksorganisationen Famna företräder. Testbäddens möjlighet … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Regeringen vill utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd

Regeringen och Vänsterpartiet har (idag) kommit överens om ett antal förslag för en välfärd utan vinstintresse. Man skall dels låta utreda frågan om vinstutdelning från offentligt finansierad vård, skola och omsorg, men också utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd. En utredning ska tillsättas i januari 2015. Utredningen ska bland annat lämna förslag kring regler för överskott, och överväga om välfärdsföretag … Läs mer