Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Nationella Patientsäkerhetskonferensen

Imorgon den 23 samt den 24 september äger den Nationella Patientsäkerhetskonferensen rum på Stockholmsmässan i Älvsjö där Famna är en av medarrangörerna. Årets tema är ”Patientens säkra väg genom vården” där man belyser de största patientsäkerhetsriskerna, arbetet på alla nivåer samt de möjligheter som finns att göra bättre. Läs programmet här Även Change Day kommer att finnas på plats i … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Läs Truls Neubecks artikel i Läkartidningen om icke vinstdrivande vård och dess utveckling

Taget ur artikeln ”Under den gångna valrörelsen förekom en del ideologisk retorik kring driftsformerna. På debattsidor påstod somliga att den enda drivkraften för utveckling i vården skulle vara vinst. Motståndare hävdade å andra sidan att denna vinst måste tyglas för att ge utrymme åt kvalitetsutveckling.” Läs hela artikeln här

Anders malmstenAktuellt, Alla nyheter, Idéburet företagande

Stort engagemang på utbildning i idéburet företagande

Entusiasmen och engagemanget går inte att ta miste på hos de cirka 25 sjuksköterskorna som deltar i den praktiska utbildningen i att starta idéburet inom vårdområdet. Utbildningen är ett tvådagars internat och sker inom ramen för projektet Fler vägar och värden i vården. – Det är bra med en utbildning för oss som har samma professionsbakgrund och vill starta eget, säger fler … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Remiss för nya upphandlingsregler

Delbetänkandet för nya regler för upphandling är ute på remiss till 1 oktober. Den s.k. Genomförandeutredningen lägger fram förslag på hur de nya reglerna för upphandling ska tillämpas i Sverige. Det är viktigt att idéburna aktörer svarar på den här remissen och som underlag får ni gärna använda Famnas förslag till yttrande som finns tillgängligt från 25 september på vår … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Martin Ärnlöv, Bräcke Diakoni, intervjuad av Svenskt Näringsliv

I gårdagens nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv kan du läsa intervjun med Martin Ärnlöv, Bräcke diakoni. Den idéburna vård- och omsorgssektorn står som etttredje alternativ inom välfärden men än så länge har det varit ganska tyst om den. Det är något som Martin Ärnlöv vill ändra på. ”– Vi är en tredje typ av välfärdsaktör som kan bidra med stor trovärdighet … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Bräcke diakoni med i SVT:s rapport om vinster i välfärden

Vinster i välfärden har varit en av de stora frågorna inför årets val. Det är en stor del av svenskarna som är emot vinster i välfärden, däremot vill de ändå ha valfrihet. En önskan om att se fler ideella aktörer finns men dagens regler gynnar mest storbolagen. Regeringen utreder en ändring av dessa regler för att underlätta ideell välfärd.  SVT … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Idéburna företag – ett tredje driftsalternativ

I dagens DN debatt kan man idag läsa om idéburna företag som ett tredje driftsalternativ. Idéburna företag berikar välfärden och visar att vinstuttag inte är nödvändiga incitament. Möjligheten att konkurrera för idéburen vård och omsorg måste ökas. Läs hela artikeln här    

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Kommentarer till en artikel på Brännpunkt.se 31/8 om sociala företag

I en intressant artikel på Brännpunkt föreslår författarna att Fas 3 skrotas och uppmanar istället till satsning på arbetsintegrerande sociala företag. Kruxet är dock att i ett antal arbetsintegrerande sociala företag sysselsätts personer som just finns inom Fas 3. Arbetsintegrerande sociala företag och Fas 3 är därför inte motsatser utan går i varandra. Viss begreppsförvirring inom området i stort, det … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Att mäta omsorgens kvalité

Att se spår av försämring från de vinstdrivande privata utförarna är svårt att se. Tvärtom finns det snarare tecken på att de är effektivare enligt nationalekonomerna Mats Bergman och Henrik Jordahl. Det går inte att dra välfärdens olika sektorer över en kam men när det gäller äldreomsorgsstudier finns det en stående fråga. Blir omsorgens kvalité bättre eller sämre i vinstdrivande … Läs mer