Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Famna i DN debatt: ”Ge kommunerna tre driftsalternativ i välfärden”

Innan valet kom en debattartikel där Famna bland andra förespråkade för ett tredje driftsalternativ. Idag kan ni på DN debatt läsa fortsättningen på denna debatt. ”Syftet med vår debattartikel var att lyfta fram den idéburna sektorn, inte att diskutera vinst i välfärden. Vi ser därför fram emot en ny lagstiftning på upphandlingsområdet som tillvaratar det utrymme som det nya EU-direktivet ger för … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

I dagens SvD Brännpunkt: Låt inte vinstkritiken drabba våra skolor

Så här efter valet är frågorna många och inom bland annat friskolevärlden väntar man spänt på vad resultatet blir när partierna ska försöka att enas. Idéburna skolors riksförbund har en del punkter de vill föreslå som vore bra för Sveriges skolsystem och de fristående skolorna. Frågan kring vinstutdelning är förstås en av de svåra frågorna men för att ändå komma … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Coompanion remissvar på nya upphandlingsregler

Utdrag ur Coompanions remisssvar ”Coompanion är en företagsrådgivande organisation för människor som vill starta företag tillsammans, i kooperativa verksamheter. Vi finns på 25 platser i landet och är representerade i Sveriges samtliga län. Vi svarar enskilt på SOU 2014:51 respektive DS 2014:25 nedan, även om flera av våra inspel gäller för båda.” Läs hela Coompanions remissvar här

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Famnas remissvar för Genomförandeutredningen

Här finner ni Famnas remissvar för Genomförandeutredningen av upphandlingsdirektivet. Denna fråga är central för Famnas medlemmar och det är flertalet förslag från Genomförandeutredningen som vårt remissvar ifrågasätter. Vi hoppas på många remissvar. Referera gärna till eller använd Famnas svar som underlag till egna remissvar. Det är för tillfället ett arbetsdokument som kommer att färdigställas fredag den 26 september 2014. Se … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Nationella Patientsäkerhetskonferensen

Imorgon den 23 samt den 24 september äger den Nationella Patientsäkerhetskonferensen rum på Stockholmsmässan i Älvsjö där Famna är en av medarrangörerna. Årets tema är ”Patientens säkra väg genom vården” där man belyser de största patientsäkerhetsriskerna, arbetet på alla nivåer samt de möjligheter som finns att göra bättre. Läs programmet här Även Change Day kommer att finnas på plats i … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Läs Truls Neubecks artikel i Läkartidningen om icke vinstdrivande vård och dess utveckling

Taget ur artikeln ”Under den gångna valrörelsen förekom en del ideologisk retorik kring driftsformerna. På debattsidor påstod somliga att den enda drivkraften för utveckling i vården skulle vara vinst. Motståndare hävdade å andra sidan att denna vinst måste tyglas för att ge utrymme åt kvalitetsutveckling.” Läs hela artikeln här

Anders malmstenAktuellt, Alla nyheter, Idéburet företagande

Stort engagemang på utbildning i idéburet företagande

Entusiasmen och engagemanget går inte att ta miste på hos de cirka 25 sjuksköterskorna som deltar i den praktiska utbildningen i att starta idéburet inom vårdområdet. Utbildningen är ett tvådagars internat och sker inom ramen för projektet Fler vägar och värden i vården. – Det är bra med en utbildning för oss som har samma professionsbakgrund och vill starta eget, säger fler … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Remiss för nya upphandlingsregler

Delbetänkandet för nya regler för upphandling är ute på remiss till 1 oktober. Den s.k. Genomförandeutredningen lägger fram förslag på hur de nya reglerna för upphandling ska tillämpas i Sverige. Det är viktigt att idéburna aktörer svarar på den här remissen och som underlag får ni gärna använda Famnas förslag till yttrande som finns tillgängligt från 25 september på vår … Läs mer