Anders malmstenAktuellt, Alla nyheter, Idéburet företagande

Ny utbildning i idéburet företagande

Inom ramen för projektet Fler vägar och värden i vården, bjuder vi in till en nyinsatt utbildning i Stockholm den 25 och 26 november kl 15-20 båda dagarna. Läs mer om utbildningarna och projektet (länk). För mer information om plats och anmälan, kontakta projektledare Sissella Helgesson (sissella.helgesson@famna.org).

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Det nordiska nätverket för idéburna välfärdsorganisationer träffades den 2 oktober hos Famna

  En kort sammanfattning av mötet. Den danska sociala ekonomins förutsättningar och utveckling har utretts och kommunerna öppnar sig för en ny dialog om samverkan med idéburna verksamheter i högre grad. De norska organisationerna har gamla pensionsskulder som gör det svårt att sätta konkurrenskraftiga priser i samband med upphandlingar. En valfrihetslagstiftning är på gång inom missbruk och psykiatri och den … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Famnas kommentar till Regeringsförklaringen

Sveriges nye statsminister Stefan Löfven har presenterat regeringsförklaringen. I ett tiotal avsnitt behandlades frågor som berör idéburen vård och social omsorg. Däremot presenterade statsministern ingen samlad politik eller vision för att utveckla civilsamhället och idéburen välfärd. De centrala avsnitten i regeringsförklaringen som övergripande rör idéburna välfärdsverksamheter är 1. ”Förutsättningarna för sociala och miljömässiga upphandlingar ska förbättras i hela den offentliga … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Famna i DN debatt: ”Ge kommunerna tre driftsalternativ i välfärden”

Innan valet kom en debattartikel där Famna bland andra förespråkade för ett tredje driftsalternativ. Idag kan ni på DN debatt läsa fortsättningen på denna debatt. “Syftet med vår debattartikel var att lyfta fram den idéburna sektorn, inte att diskutera vinst i välfärden. Vi ser därför fram emot en ny lagstiftning på upphandlingsområdet som tillvaratar det utrymme som det nya EU-direktivet ger för … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

I dagens SvD Brännpunkt: Låt inte vinstkritiken drabba våra skolor

Så här efter valet är frågorna många och inom bland annat friskolevärlden väntar man spänt på vad resultatet blir när partierna ska försöka att enas. Idéburna skolors riksförbund har en del punkter de vill föreslå som vore bra för Sveriges skolsystem och de fristående skolorna. Frågan kring vinstutdelning är förstås en av de svåra frågorna men för att ändå komma … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Coompanion remissvar på nya upphandlingsregler

Utdrag ur Coompanions remisssvar “Coompanion är en företagsrådgivande organisation för människor som vill starta företag tillsammans, i kooperativa verksamheter. Vi finns på 25 platser i landet och är representerade i Sveriges samtliga län. Vi svarar enskilt på SOU 2014:51 respektive DS 2014:25 nedan, även om flera av våra inspel gäller för båda.” Läs hela Coompanions remissvar här

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Famnas remissvar för Genomförandeutredningen

Här finner ni Famnas remissvar för Genomförandeutredningen av upphandlingsdirektivet. Denna fråga är central för Famnas medlemmar och det är flertalet förslag från Genomförandeutredningen som vårt remissvar ifrågasätter. Vi hoppas på många remissvar. Referera gärna till eller använd Famnas svar som underlag till egna remissvar. Det är för tillfället ett arbetsdokument som kommer att färdigställas fredag den 26 september 2014. Se … Läs mer