Ingemar Olssone-Hälsoprojektet, Kvalitet och utveckling

Famnas Kvalitetsrapport 2018: eHälsa

Innovationer kring eHälsa beskrivs internationellt som en av de största drivkrafterna till att utveckla hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen, just för eHälsans potential att förbättra kvaliteten och tillgången till vård. Famna har tillsammans med medlemsorganisationer satsat under tre år på förbättrad tillgång till och användning av eHälsoverktyg. Det har handlat om att utveckla användningen och förbättra digitala verktyg för personalen och förbättra för patienter och klienter. Nu finns en slutrapport!

Ingemar Olssone-Hälsoprojektet

eHälsoprojektet mot avrundning

Med ett stort antal åhörare på plats och många tittare via webb så avrundades Famnas eHälsoprojekt den 4e oktober. Stämningen var varm och hög, och när åhörarna fick avsluta dagen genom att skicka ”nyckelord” som sammanfattning på sina upplevelser, så var de vanligaste orden ”inspirerande” och ”mer sånt här”.

Ingemar Olssone-Hälsoprojektet

Famna-konferens om eHälsa 4 oktober

Konferensen sammanfattar tre års praktiska erfarenheter som visar: Lärdomar och erfarenheter kring att införa eHälsa i vardagen, för all personal och med all personal. Elva olika organisationer och 45 000 anpassade utbildningstimmar.

Ingemar Olssone-Hälsoprojektet

Famna medverkar på Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte

Famnas kompetensforum i eHälsa presenterar sitt arbete på Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte och näst största konferens i världen kring eHälsa. Vitalis hålls 24-26 april på Svenska mässan i Göteborg, och Famna presenterar sitt kompetensforum i eHälsa, som har ett nerifrån-upp-perspektiv på datorisering och digitalisering i välfärden. Flera Famna-medlemmar berättar dessutom om sina respektive insatser för personal och verksamhet som rör digitalisering av omsorg och vård.

Ingemar Olssone-Hälsoprojektet

Famna på Mikrosystemfestivalen

Den internationella mikrosystemfestivalen är en arena för de som förbättrar och utvecklar hälsa- och sjukvård. På denna internationella festival, i Jönköping vid Vätterns strand, möts nytänkare som ifrågasätter gamla tankar, och som tar utmaningen i att våga pröva något nytt. ”Mikrosystem” innebär ”alla som samverkar kring en patients behov och är nära patienten”. De är personalen vars arbete tillsammans ger patienten det stöd och den vård som behövs. I detta ingår även det IT-stöd som används. Och Famna presenterar sitt spännande projekt om digitala verktyg i vård och omsorg.

Ingemar Olssone-Hälsoprojektet, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Två eHälsocoachers liv

Kanske Shakespeare skulle skriva: Scen: Gammal pampig byggnad, torn och tinnar, brunrött tegel, tjockt och stadigt. Möjligen äldsta boendet i landet för äldre. I ett rum ett par trappor ner sitter två personer vid ett bord, lutade över dator. Personerna är Pella och Therese. Pjäsens huvudpersoner. De skrattar.

Ingemar Olssone-Hälsoprojektet, Kvalitet och utveckling

Storsatsning på eHälsa

E-hälsa är att använda digitala verktyg för att uppnå och bibehålla hälsa hos patienter och omsorgstagare. Men många av medarbetarna i den kvinnodominerade vården och omsorgen saknar grundläggande färdigheter om den nya teknikens möjligheter. Därför har Famna tillsammans med tio medlemsverksamheter satt igång ett treårigt projekt med stöd från Europeiska Socialfonden. Projektet handlar om att höja kompetensen för den idéburna sektorns medarbetare inom vård och omsorg och samtidigt skapa de attraktiva arbetsplatser som behövs för att kunna locka till sig framtidens medarbetare. Projektet berör personal inom bl.a. vård, äldreomsorg, rehabilitering.