David HellqvistAktuellt

Civilsamhället svarar på remiss om demokrativillkor

”Vi är övertygade om att det demokratiska samtalet och deltagandet i demokratin behöver se kraftfulla satsningar framåt, i skolan såväl som i andra offentliga verksamheter, och tillstyrker därför samtliga förslag som utredaren ger för att tillvarata kommitténs arbete framåt, men ger vi också förslag på hur civilsamhällets organisationer kan involveras tydligare.” Så lyder den sista meningen på sammanfattningen när civilsamhället skriver remissvar på Kulturdepartementets utredning SOU 2022:28, ”Vår demokrati – värd att värna varje dag”

David HellqvistAktuellt

Medlemskonferens med målet i sikte

Två intensiva dagar där ett uttryck hördes oftare än andra – ”nu ska vi göra verkstad av det här!” Famnas medlemskonferens präglades av optimism och framtidstro till följd av lagändringarna som klubbades i riksdagen i somras. Målet Tio2030 kändes plötsligt närmare än någonsin. Det ivriga sorlet från ett gäng som inte träffats på över två år förbyttes i total tystnad. Famnas medlemskonferens 2022 började.

David HellqvistAktuellt

Save the date! Kvinnofridskonferensen 2023: Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder

29-30 augusti 2023 anordnas den nationella konferensen för kvinnofrid på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Bakom konferensen står nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

Under konferensen, som arrangeras för fjärde gången, presenteras konkreta metoder och arbetssätt, men också ny forskning inom området. De två dagarna kommer att bjuda på seminarier inom en rad olika ämnen

Anders malmsten

Tipsa kollegor och medarbetare om Famnas nyhetsbrev

Famna gör detta nyhetsbrev i två versioner, ett för allmänna prenumeranter och ett för medlemmar. Båda nyhetsbreven kommer ut en gång per månad. Tipsa gärna dina kollegor eller medarbetare genom att skicka vidare detta mejl och be dem klicka på denna länk för att anmäla sig.