Mircea BuduleanOkategoriserade

Presentationer från Famnas Falköpings medlemskonferens 17-18 oktober 2018

Bliss Browne – Building Inclusive Communities – FAMNA Falköping okt 2018 Amir Daneshpip – Upphandling och idéburen sektor – FAMNA Falköping okt 2018 Inger Ek – Upphandling i civilsamhället – FAMNA Falköping okt 2018 Ulrika Stuart Hamilton – Tio2030 – FAMNA Falköping okt 2018 Madeleine Sundell – De mänskliga rättigheterna, du och jag – FAMNA okt 2018 Magne Supphellen – … Läs mer

Lisa LidgrenOkategoriserade

Kommande regionala möten och nätverk

25 maj – Järna. Famnas kansli och styrelse bjuder in till ett öppet möte för verksamheter i Järna med omnejd. 31 maj – Stockholm. Styrelseledamöterna Karin Thalén, Nilla Helgesson och Eva Frunk Lind bjuder in till ett första möte i det blivande Stockholmsnätverket – inriktning LSS. 1 juni – Malmö. Idéburen vård och social omsorg med människan i centrum.

Ulrika Stuart HamiltonGeneralsekreterarens blogg, Okategoriserade

Grattis Martin Ärnlöv! Och grattis Röda Korset!

Famnas styrelseordförande Martin Ärnlöv blir ny generalsekreterare för Röda Korset. https://www.brackediakoni.se/nyheter/bracke-diakonis-vd-till-roda-korset Vilket utomordentligt bra val av Röda Korsets styrelse. ”Handlingskraftig medmänsklighet” skriver RK i sitt pressmeddelande om Martin. Det är bara att hålla med. Både Bräcke diakoni (som Martin varit VD/direktor för i många år) och Röda Korset är medlemmar i Famna. Jag hoppas – och tror –  att Martin … Läs mer

Ulrika Stuart HamiltonGeneralsekreterarens blogg, Okategoriserade

Välfärdsutredningen öppnar för särskilt regelverk

Famna har i åratal kämpat för att den idéburna sektorn ska synliggöras i offentlig statistik. Vi är därför glada att välfärdsutredningen idag föreslår att statistiken över välfärdssektorn delas upp så att idéburna aktörer redovisas särskilt. Hittills har det bara funnits ”offentligt” och ”privat” i statistiken och det är positivt  om vi framöver inte klumpas ihop med stora kommersiella aktörer. En … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter, Okategoriserade

Nyinkommen remiss – behov att synliggöra idéburen sektor och säkerställa behovsprincipen

En nyligen inkommen remiss gällande privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) föreslår lagändringar i HSL. Avsikten är att minimera risken att ett parallellt sjukvårdsystem utvecklas, där patienter med privata sjukvårdsförsäkringar gynnas i förhållande till patienter vars vård är offentligt finansierad. Medlemmar inbjuds att kontakta Felicia Lindelöw på Famna för att vara delaktig i remissutformandet och eventuella frågor.

Anders malmstenOkategoriserade

Nyinkommen rapport från MFD

Myndigheten för delaktighet (MFD) har nyligen presenterat sin rapport ”En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle”. Rapporten påpekar att funktionshinderspolitiken behöver bli mer effektiv och systematisk eftersom det fortfarande finns stor ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Ingemar OlssonOkategoriserade

Årets initiativ

Känner du till en idéburen organisation som inspirerat andra och haft en betydelsefull roll för att samhället förändrats till det bättre? Nominera dem till Årets Initiativ innan den 19 september!

Ingemar OlssonOkategoriserade

Skyddsvärnet startar socialt företag i Nynäshamn

Den 1 september startar Skyddsvärnet ett arbetsintegrerande socialt företag i Nynäshamn med secondhand och café/catering. Där tar Skyddsvärnet emot personer för arbetsträning och sysselsättning, med målet att de utifrån sina förutsättningar ska utvecklas och matchas ut i jobb.