Aleksandra WassoOkategoriserade

Famnas verksamhetsberättelse 2021

Fylld med bilder och text om årets alla händelser ger verksamhetsberättelse en god bild av Famnas arbete under det andra pandemiåret, 2021. Ett särskilt tema i årets upplaga är Nystaprojektet.

Aleksandra WassoOkategoriserade

Två nya medlemmar i Famna

Famna hälsar två nya medlemmar, FrykCenter och Randiga Huset, varmt välkomna. Vi ser fram emot att ta del av dessa idéburna organisationers viktiga arbete och tillsammans uppnå vår målsättning, att den idéburna välfärden ska stå för 10 procent av välfärden år 2030.

Aleksandra WassoOkategoriserade

Seminarium 14 okt: Att göra mer för fler

För att växa som sektor och finnas till för fler behövs tillväxtstrategier. Välkommen på ett morgonseminarium för att ta del av Bräcke Diakonis tillväxtstrategi. Få insyn i hur de organiserat sig och utvecklat sina anbuds- och uppstartsprocesser . Vilka är utmaningarna och vilka möjligheter får man inte missa?

Aleksandra WassoOkategoriserade

Seminarium 9 dec: Att bygga kultur i en värdestyrd organisation

Organisationers kultur påverkas starkt av värderingar. Därför har en värderingsstyrd organisation en särskild möjlighet att skapa en ändamålsenlig kultur med utgångspunkt i sin värdegrund. I vår tid handlar kulturbygget om att hitta en ny balans mellan lydnadskultur och ansvarskultur, där den senare är viktigare men också svårare att få till.

Aleksandra WassoOkategoriserade

Delta som arrangör på Frihamnsdagarna i Göteborg 2022

Är ni intresserade att vara med som arrangör och utställare under Frihamnsdagarna i Göteborg i sommar? Då är det dags att anmäla er nu. Frihamnsdagarna äger rum den 25-27 augusti och är en demokratisk mötesplats, öppen för allmänhet att besöka.

Aleksandra WassoOkategoriserade

Aleks på Famna berättar om studiebesöken i Göteborg

Tillsammans med Karin Liljeblad på Fremia åkte vi förra veckan till Göteborg för att besöka några medlemmar. Det var två mycket händelserika och uppskattade dagar. Möjlighet att både prata med ledningsgrupper om tillväxt men också besöka verksamheter och samtala med kunniga och inspirerande medarbetare gav oss en bra helhetsbild.