Lisa LidgrenOkategoriserade

Kommande regionala möten och nätverk

25 maj – Järna. Famnas kansli och styrelse bjuder in till ett öppet möte för verksamheter i Järna med omnejd. 31 maj – Stockholm. Styrelseledamöterna Karin Thalén, Nilla Helgesson och Eva Frunk Lind bjuder in till ett första möte i det blivande Stockholmsnätverket – inriktning LSS. 1 juni – Malmö. Idéburen vård och social omsorg med människan i centrum.

Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg, Okategoriserade

Grattis Martin Ärnlöv! Och grattis Röda Korset!

Famnas styrelseordförande Martin Ärnlöv blir ny generalsekreterare för Röda Korset. https://www.brackediakoni.se/nyheter/bracke-diakonis-vd-till-roda-korset Vilket utomordentligt bra val av Röda Korsets styrelse. “Handlingskraftig medmänsklighet” skriver RK i sitt pressmeddelande om Martin. Det är bara att hålla med. Både Bräcke diakoni (som Martin varit VD/direktor för i många år) och Röda Korset är medlemmar i Famna. Jag hoppas – och tror –  att Martin … Läs mer

Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg, Okategoriserade

Välfärdsutredningen öppnar för särskilt regelverk

Famna har i åratal kämpat för att den idéburna sektorn ska synliggöras i offentlig statistik. Vi är därför glada att välfärdsutredningen idag föreslår att statistiken över välfärdssektorn delas upp så att idéburna aktörer redovisas särskilt. Hittills har det bara funnits ”offentligt” och ”privat” i statistiken och det är positivt  om vi framöver inte klumpas ihop med stora kommersiella aktörer. En … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter, Okategoriserade

Nyinkommen remiss – behov att synliggöra idéburen sektor och säkerställa behovsprincipen

En nyligen inkommen remiss gällande privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) föreslår lagändringar i HSL. Avsikten är att minimera risken att ett parallellt sjukvårdsystem utvecklas, där patienter med privata sjukvårdsförsäkringar gynnas i förhållande till patienter vars vård är offentligt finansierad. Medlemmar inbjuds att kontakta Felicia Lindelöw på Famna för att vara delaktig i remissutformandet och eventuella frågor.

Anders malmstenOkategoriserade

Nyinkommen rapport från MFD

Myndigheten för delaktighet (MFD) har nyligen presenterat sin rapport ”En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle”. Rapporten påpekar att funktionshinderspolitiken behöver bli mer effektiv och systematisk eftersom det fortfarande finns stor ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Anders malmstenOkategoriserade

Årets initiativ

Känner du till en idéburen organisation som inspirerat andra och haft en betydelsefull roll för att samhället förändrats till det bättre? Nominera dem till Årets Initiativ innan den 19 september!

Anders malmstenOkategoriserade

Skyddsvärnet startar socialt företag i Nynäshamn

Den 1 september startar Skyddsvärnet ett arbetsintegrerande socialt företag i Nynäshamn med secondhand och café/catering. Där tar Skyddsvärnet emot personer för arbetsträning och sysselsättning, med målet att de utifrån sina förutsättningar ska utvecklas och matchas ut i jobb.

Anders malmstenOkategoriserade

Ett offentligt föreningsregister skulle vara förödande för det svenska civilsamhället

Att upprätta ett offentligt register med alla Sveriges föreningar skulle drastiskt förändra det svenska föreningslivets förutsättningar. Det skriver Ulrika Stuart Hamilton från Famna i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Forum och CIVOS med anledning av regeringens förslag på åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Anders malmstenOkategoriserade

Nya krav vid upphandling

Upphandlingsmyndigheten har hållit frukostseminarium om innehållet i sin kommande vägledning ”Kravspecifikation för upphandling av verksamhet för personer med funktionsnedsättning”. Vi har länk till filmen från frukostseminariet.

Anders malmstenOkategoriserade

Utredning om utsatta EU-migranter väcker debatt

Barn till tiggare bör generellt inte erbjudas skolgång samtidigt som polisen snabbare ska vräka människor från olovliga boplatser. Det är några av slutsatserna i Martin Valfridssons utredning om utsatta EU-migranter. Men utredningen om utsatta EU-medborgare tar inte tillräcklig hänsyn till verkligheten för romer i Rumänien, menar exempelvis Ulrika Falk på Räddningsmissionen i Göteborg. En lång rad civilsamhällesorganisationer har reagerat kritiskt till slutanalysen i Valfridssons utredning.