Anders malmstenOkategoriserade

Internationellt ledande forskare om social ekonomi till Sverige

En internationellt ledande forskare i social ekonomi och sociala investeringar besöker Sverige på inbjudan av Famna den 10-13 mars. Det är Marguerite Mendell, från Concordia-universitetet i Quebec. Marguerite Mendell har forskat kring socialt företagande och ekonomi samt sociala investeringar. En viktig del av hennes forskning rör frågor om hur ett samhälle kan bygga upp strukturer på en kapitalmarknad för att … Läs mer

Anders malmstenOkategoriserade

European Social Innovation Competition

European Social Innovation Competition är ett initiativ av den Europeiska kommissionen. Sedan 2012 har man utsett de bästa förslagen på lösningar till samhällsproblem. I år är temat ”Nya sätt att växa” där entreprenörsanda och banbrytande idéer sökes som kan bidra till Europas tillväxtmodell. Vinnarna 2015 utses den 23e mars i Gdansk och priset är EUR 50, 000 per vinnare. För … Läs mer

Anders malmstenOkategoriserade

Barn till missbrukare behöver stöd tidigare

Barn i utsatt situation i sina familjer uppmärksammas i en stor undersökning som presenteras på DN-debatt. Undersökningen visar att många barn lever i familjer där de tvingas ta ett ansvar för föräldrar och syskon och att detta påverkar bland annat barnens skolnärvaro och framtid. Dessa barn behöver mer hjälp och stöd i form av nätverk och andra förebyggande åtgärder. Artikelförfattarna påpekar … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Okategoriserade

Äldreutredningen nedlagd

Regeringen har beslutat lägga ner utredningen om ”åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande.” Centrala frågor i utredningen var att utveckla förutsättningarna för kommunernas och landstingens förebyggande arbete, förenkla biståndsprövningen och säkerställa kostnafseffektivitet, inte minst genom införande av teknologi inom omsorgen.

Anders malmstenOkategoriserade

”Sveriges Kommuner och Landsting delar Sveriges Kvinnors- och tjejjourers Riksförbunds hållning om att ideella kvinnojourer ska undantas från upphandlingsreglerna.”

”Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därför i politisk enighet tagit ställning i frågan. Kvinnojourer som är ideella organisationer ska så långt möjligt inte behöva genomgå formellt upphandlingsförfarande. Sveriges Kommuner och Landsting anser vidare, i linje med det, att det ska vara möjligt att särbehandla icke vinstsyftande organisationer i offentlig upphandling, samt att det enligt kommande EU-direktiv ska … Läs mer

Anders malmstenOkategoriserade

Genomförandeutredningens förslag missar möjligheter till förnyelse

  Genomförandeutredningens uppdrag har varit att föreslå implementering av EUs nya upphandlingsdirektiv i Sverige, men Genomförandeutredningens förslag missar möjligheter till förnyelse som skulle kunna bidra till kvalitetsutveckling, mer mångfald och valfrihet. Exempelvis föreslår utredningen att svensk upphandling även fortsättningsvis ska domineras av pris som överordnad faktor. EU-direktivet däremot öppnar för att lyfta kvalitetsfrågor vid upphandling. Det nya förslaget om att … Läs mer

Anders malmstenOkategoriserade

Sök civilsamhällets uppsatsstipendium

Du som skriver en uppsats om civilsamhällets roll i välfärden. Ta chansen att få din uppsats publicerad i bokform samt få ett stipendium på 5000 kronor. Sista ansökningsdag är den 19 september! Mer information finns här       

Anders malmstenOkategoriserade

En mer ändamålsenlig hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården

En särskild utredare ska se över den nuvarande hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal och föreslå hur hanteringen kan bli enklare, mer ändamålsenlig och effektivare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2015. Famna har erbjudits plats i expertgruppen till utredningen. Länk till direktiven <<<

Anders malmstenOkategoriserade

Väljarna vill begränsa vinster i välfärden

P4 Kalmar har beställt en undersökning från opinionsinstitutet Novus, som visar att 9 av 10 intervjuade anser att de som bedriver vård, skola eller omsorg inte borde inte få ta ut vinst hur som helst som i dag. – P4 Kalmars undersökning visar på samma resultat som Famnas egen Novusundersökning om svenskarnas inställning till återinvestering av vinst i vård och omsorg, säger Famnas generalsekreterare Lars Pettersson … Läs mer

Anders malmstenOkategoriserade

Svår balansgång för kvalitet i hemtjänst

När kommuner inför valfrihetssystem inom hemtjänst så behöver de ställa krav för att säkerställa kvaliteten. Samtidigt måste de ha i åtanke att för omfattande krav kan hindra mångfald bland privata utförare. Detta visar en studie som tagits fram av forskare på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. Sedan lagen om valfrihetssystem, LOV, … Läs mer