Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Chans för idéburen sektor

I min förra blogg beskrev jag hur jag förgäves letat efter orden idéburen, ideell eller civilsamhälle bland de 73 punkter som S, MP, C och L-överenskommelsen omfattar (”januariavtalet”) och att inget av dessa begrepp återfanns där (eller för den delen i själva regeringsförklaringen som Stefan Löfven läste upp veckan efter).

Mer hoppingivande är det att läsa regionala och lokala plattformar och budgetar.
Beklagar om denna bloggtext blir lite stockholmsfixerad men minst 56 procent av Famnas medlemmar har verksamhet i Stockholmsregionen. Och nu börjar det hända saker där.

I f d Stockholms Läns Landstings – numera Region Stockholms – politiska plattform och budget lyfts tydligt fram att utvecklingskraften hos idéburna organisationer ska tillvaratas ”för att öka vårdutbudet, tillgängligheten och valfriheten för patienterna” och att man önskar ”stärka konkurrenskraften hos den idéburna välfärden”. I Stockholms stad skriver samma partikonstellation att de vill ”utveckla och stärka samarbetet (…) och skapa goda förutsättningar för idéburna organisationer som driver social verksamhet”. Särskilt nämns äldreomsorg och ”fler idéburna- offentliga partnerskap.”

Detta förpliktar. Inte bara för de politiker från C, L, KD, M och MP som denna mandatperiod utgör ledningen i Stockholm stad och Regions Stockholm, utan faktiskt också för oss i den idéburna sektorn. I många år har vi tyckt att vi borde få mer uppmärksamhet – och fler uppdrag – av politiken. Nu är det dags att samarbeta och visa hur det mer konkret kan gå till.

I förra veckan mötte Famnas företrädare de ledande politikerna i Region Stockholm. Från vänster: Ella Bohlin (KD), Susanne Nordling (MP), Marie Linné (Stiftelsen Stora Sköndal), Veronica Morales (Bräcke diakoni), Jan-Åke Zetterström (Ersta diakoni), Ulrika Stuart Hamilton (Famna), Anna Starbrink (L), Christine Lorne (C), Karin Thalén (Stockholms Sjukhem), Cecilia Tengroth (Svenska Röda Korset), Tobias Nässén (M), Carl von Essen (Rädda Barnen) och Victoria Engman Broadley (Famna). Foto: Famnas praktikant Nejdet Eken.
OBS att Famnas tillväxtmål för idéburen välfärd, Tio2030, lyser i bakgrunden!

Till möten i såväl Stadshuset som Landstingshuset (jo, så heter det faktiskt fortfarande trots övergång till region) har vi därför med oss ett antal konkreta förslag. Dessa täcker ett stort fält. Vi börjar med att föreslå en kartläggning av hur det faktiskt ser ut – vilka och hur många av regionens cirka 600 företag inom vård och omsorg är idéburna? – och att sätta upp mål om vart man vill komma denna mandatperiod. Vi föreslår en strategi för att nå målet. Vi betonar det centrala i tydlig information till medborgarna om vilka aktörer inom exempelvis LOV-systemen som är idéburna så att dessa kan fatta informerade beslut när de väljer. Självklart har vi som alltid också med oss synpunkter på hur upphandlingsreglerna (LOU) tillämpas och att fler IOP bör prövas. Eftersom det finns vissa nya och förbättrade möjligheter att upphandla från idéburna aktörer inom LOU sedan nyår föreslår vi politikerna att de ska skicka sina tjänstepersoner och upphandlingsjurister på utbildning… Lite kaxigt kanske, men det är verkligen inte så att alla vet hur ett nytt lagrum som Riksdagen fattat beslut om föregående år faktiskt kan användas.

Hur har dessa förslag tagits emot? Det är alltid någon i rummet som nickar och antecknar när vi kommer med konkreta förslag. Politiker och deras politiska medarbetare ställer också frågor som antyder att en del av våra förslag upplevs som intressanta. Men, som engelsmännen säger: The proof of the pudding is in the eating. Famna kommer att ha mycket att göra denna mandatperiod med påtryckningar och uppföljning för att det ska bli verkstad också.

Senast uppdaterad 2019-02-21

Fler nyheter från Famna