Anders malmstenAktuellt, Möten och arrangemang

Civilminister Lena Micko: Ett aktivt civilsamhälle är nyckeln till ett välmående och fungerande samhälle

– För mig och regeringen är civilsamhället kärnan i mycket av vår demokrati. Jag är öppen för att diskutera hur vi kan förbättra förutsättningarna för civilsamhället. Mycket har gjorts, men mycket återstår, sa civilminister Lena Micko när hon inledde den nordiska konferensen för idéburen välfärd i Falköping 11–12 mars.

Lena Micko i Falköping.

Ministern betonade civilsamhällets särart och det mervärde som det skapar.

Hon refererade till utredningen Idéburen välfärd som hon tog emot av utredaren Samuel Engblom i december 2019. Den är på remiss och yttrandena ska vara inne senast 30 april.

– Jag tror att det ligger mycket i utredningens huvudinriktning, att ta tillvara särarten när man pratar om upphandling, sa Lena Micko.

Ministern underströk också behovet av förändring i hur olika insatser genomförs i välfärden.

– Vi behöver ett engagemang och en innovationskraft. En viktig fråga är hur vi här tar vara på kraften i idéburen sektor, sa Lena Micko.

Samverkan mellan offentliga aktörer och sociala företag är en annan viktig fråga. Kommuner, regioner och myndigheter ska enklare kunna ingå partnerskap eller köpa tjänster. Civilministern menade att offentlig sektor behöver bli bättre på att använda LOU och IOP. Men hon underströk också att de organisationer som vill vara med att bidra till välfärden måste bli bättre på att mäta samhällseffekter av sina verksamheter och skaffa sig bättre kunskaper om till exempel upphandling. Här tipsade hon om Upphandlingsmyndighetens uppdrag att sammanställa lärdomar om alternativa finansiella instrument i välfärdssektorn och sprida lärdomar om dessa.

I samband med den avslutande frågestunden påpekade Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare, att civilsamhället saknar representanter i regeringens Välfärdskommission. På det svarade Lena Micko att det kommer att bildas fler grupper inom ramen för kommissionens arbete, och att här kommer civilsamhället att spela en roll.

Se Lena Mickos inledningsanförande på videon från Famnas Facebook-sida via denna länk. Hon introduceras strax efter åtta minuter in i videon och hennes anförande med frågestund pågår till 34:30.

Senast uppdaterad 2020-04-20

Fler nyheter från Famna