Aleksandra WassoAktuellt

Civilsamhället behöver tillåtas bidra mer i krissituationer

Röda korsets generalsekreterare, Martin Ärnlöv, har i en debattartikel för Altinget kritiserat hur hjälpen för utsatta människor i krissituationer är bristfällig. Civilsamhället och sociala aktörers roll lyfts som en viktig insats för att fånga upp människor som faller utanför systemets gränser samtidigt som vi i våra lösningar måste utgå från människors behov.

Kriser blir allt vanligare och påverkar även det svenska samhället vilket är en utveckling som uppmärksammats av Röda korset. Personer som redan befann sig i en utsatt situation när krisen tar fart blir än mer sårbara i och med de osäkra förhållandena som den bär med sig. Snarare än att fokusera på människorna läggs resurser på att stärka samhällssystemet och därmed lösningar som inte ställer sig bakom utsatta individer.

De statliga utredningarna av krisberedskapen i Sverige har visat att det dels finns en för stor tilltro till att systemet kommer att hjälpa utsatta personer, en tilltro som utelämnar att personer som redan står utanför systemet är svåra att nå. Vidare visar utredningen att civilsamhället och andra sociala aktörers roll inom krisberedskap behöver lyftas eftersom deras kunskap och förtroendekapital inom socialt arbete är en förutsättning för att fånga upp utsatta personer. Slutligen skulle krisberedskapen hos gemene hushåll kunna förbättras genom satsningar på individanpassad information, exempelvis förslag för kroniskt sjuka att alltid ha en månads förbrukning av medicin tillgänglig vilket skulle öka hemberedskapen. Av vikt är här hur informationen presenteras, av vem och hur den mottas. Civilsamhället har därmed potential att öka krisberedskapen i samhället och utgå från människorna snarare än systemet, men det saknar tillräcklig finansiering för att uppnå målet.

För en mer flexibel krisberedskap behöver vi utgå från människors behov – inte själva systemet.

Senast uppdaterad 2021-09-06

Fler nyheter från Famna