Aleksandra WassoAktuellt

Civilsamhället svarar på remiss om demokrativillkor

”Vi är övertygade om att det demokratiska samtalet och deltagandet i demokratin behöver se kraftfulla satsningar framåt, i skolan såväl som i andra offentliga verksamheter, och tillstyrker därför samtliga förslag som utredaren ger för att tillvarata kommitténs arbete framåt, men ger vi också förslag på hur civilsamhällets organisationer kan involveras tydligare.”

Så lyder den sista meningen på sammanfattningen när civilsamhället skriver remissvar på Kulturdepartementets utredning SOU 2022:28, ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” (diarienummer Ku2022/01317). Remissen avser det projekt som påbörjades 20 juni 2018 då regeringen tillsatte en kommitté för att mellan 2018 – 2021 planera, samordna och genomföra en samling insatser och aktiviteter för en stark demokrati. I denna utredning har kommittén formulerat tre målsättningar för att fler ska få en god kunskap om demokratin, att fler ska engagera sig i demokratin samt att flera ska ta ställning för det demokratiska styrelseskicket.

De civilsamhällesaktörer som deltog i det gemensamma remissvaret var;

  • Forum – Idéburna organisationer med social inriktning
  • Famna – Idéburen välfärd
  • Fremia
  • Giva Sverige
  • Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan

Dessa organisationer är tillsammans med Famna positiva till det framåtskridande arbetet för att cementera och stärka demokratin i samhället, men ser samtidigt att remissen saknar erfarenheter från civilsamhällets organisationer som innefattar trossamfund, idrottsföreningar och ungdomsorganisationer som är själva blodomloppet i en välfungerande demokrati.

Dessutom är det väldigt viktigt att se detta med en långsiktig tidshorisont då vi just nu befinner oss i en tid då civilsamhällets roll i Sverige krymper, samt att hotet mot demokratifunktioner ökar.

För mer information om remissen kan ni läsa mer här!

För att kunna läsa igenom hela remissvaret kan ni läsa mer här!

Senast uppdaterad 2023-01-30

Fler nyheter från Famna