Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Civilsamhällets uppsatsstipendium

 

Uppsatsen kan vara en internationell jämförelse, en fältstudie, en diskursanalys eller något helt annat. Din uppsats kan också beröra flera olika teman, det viktigaste är att du på något vis undersöker det civila samhället i välfärden, i bred bemärkelse.

Processen för att utse stipendiaten består av två urvalsprocesser. Först kommer en jury med representanter från Famna, Forum, och LSU att välja ut vilka uppsatser som går vidare till den akademiska juryn, som i sin tur utser stipendiaten.

Stipendiet delas ut gemensamt av organisationerna Famna, Forum, LSU, och förlaget European Civil Society Press. Stipendiet gäller uppsatser på kandidat- eller masternivå.

Skicka din uppsats till uppsats@socialforum.se senast den 30 september 2015.

Stipendiat 2014 var: Jelena Jovanovi´c och Erica Åberg för uppsatsen: Caught between ”Two Worlds”: Using commercial activities to pursue a social mission – contending by nature or compatible in practice?, Handelshögskolan, Stockholm.

Mer information finns på länk till LSU här.

 

(Publicerad 150922)

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna