Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Dagen: Utredare vill ge ideella aktörer en ny chans

Ilmar Reepalu la på tisdagen fram sitt förslag för att begränsa övervinster inom privat driven vård, skola och omsorg. Förslaget har redan fått stark kritik från opposition och näringsliv.

Men de idéburna verksamheterna lyfts fram som en tänkbar växande sektor. I dag står denna för bara tre procent av välfärdssektorn, betydligt lägre än i övriga Norden.

Enklare regler för de ideella vid upphandlingar, är ett av Reepalus förslag.

– Vi berörs inte av vinstbegränsningen, eftersom våra företag inte drivs i vinstsyfte. Men då borde utredaren undanta hela vår sektor från regelverket. Nu tvingas vi, såvitt jag kan se, till onödig administration och byråkrati, säger Ulrika Stuart Hamilton till Dagen.

Hon är också kritisk till att inte utredaren nappat på flera av de idéer som Famna gett honom om hur man kan lösa frågan om behov av kapital. Om idéburen sektor ska öka även i Sverige krävs det mer konkreta förslag.

Men hon berömmer också: Reepalus påpekande om hur reglerna kring offentlig upphandling ska tolkas är bra.

Läs artikeln på länk till Dagen här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna