Pernilla JonssonAktuellt

Dagens Nyheter lyfter Rädda Barnens pilotprojekt Unite

 

Faksimil från dn.se

Faksimil från dn.se

Psykisk ohälsa är vanligare hos barn på flykt. Samtidigt finns inte tillräckligt många psykologer för att hjälpa barnen. Det vill Famnas medlem Rädda Barnen ändra på med ett pilotprojekt där snabbutbildade ukrainare ska ge barn på flykt från Ukraina stöd.

Unite är en satsning inom Rädda Barnen där barn på flykt från Ukraina ges psykosocialt gruppstöd på sitt modersmål. I projektet har tio ukrainsktalande vuxna anställts och snabbutbildats för att i gruppträffar kunna ge barnen stöd och verktyg för att hantera sin livssituation.

Metoden med snabbutbildning kallas också task-shifting, och används för att lösa ett, ofta tillfälligt, problem till exempel inom vården. Dagens nyheter har talat med Olha Pavlova och Anna Zarytska som är två av de snabbutbildade ukrainsktalande som utbildats.

– Det är svårt när man inte kan språket och man inte vet hur det svenska systemet fungerar.  Så därför är det bra att vi pratar ukrainska och även ryska. En del barn kommer från rysktalande delar av Ukraina, säger Anna Zarytska i intervjun.

Läs hela artikeln på dn.se

Läs mer om Unite på raddabarnen.se

 

Senast uppdaterad 2023-02-23

Fler nyheter från Famna