Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Dags för årsmöte med Ukraina-tema

Dags för årsmöte med Ukraina-tema

Famnas årsmöte i år blir annorlunda. Dels kommer vi att ses fysiskt för första gången på två år. Dels sker det i skuggan av en ny kris i vår närhet. Vi uppmärksammar kriget i Ukraina genom två kulturinslag: musik av ukrainska musiker och text av dramatiker med egna krigserfarenheter från Balkan.

Naturligtvis blir det också sedvanliga årsmötesförhandlingar. Men vissa av de frågor vi hanterar till vardags blir i ljuset av de pågående krigsbrotten –  dödandet och lemlästandet av civila – som utförs av rysk militär i Ukraina alla lite mindre dramatiska, upprörande eller engagerande, än de eljest skulle vara. Samtidigt har vi som lever i väl fungerande välfärdssamhällen med demokratiska institutioner och ett levande civilsamhälle förstås ett ansvar att fortsätta att till vardags arbeta med och för det som vi tror på och som är viktigt – i detta fall för Famnas medlemmar och för dem som kommer i åtnjutande av den idéburna välfärden. Därför är ett årsmöte, med eller utan konfliktlinjer i strategiska framtidsfrågor, viktigt.

Dags för Almedalen 4 – 5 juli

Famna har seminarium med om de nya förutsättningarna från 2023 för idéburen välfärd. Vilka då nya förutsättningar? Jo, vi tror att huvuddelen av förslagen i regeringens proposition om idéburen välfärd har klubbats i Riksdagen till dess. VI är inte helt säkra så rubriken har faktiskt ett frågetecken efter sig i Almedalenkalendariet. Kanske rätas det ut till ett utropstecken den 2 juni, då finansutskottets betänkande ska tas i kammaren. De förändringar som avses är en definition av idéburen aktör i välfärden och nya möjligheter för kommuner och regioner att rikta upphandlingar till idéburna. Vi har bjudit in ledande regionpolitiker att diskutera hur de tänker utnyttja möjligheterna under kommande mandatperiod.

I Almedalen samarbetar vi med en rad andra organisationer, bl a Fremia, Giva Sverige, Forum, Studieförbunden och LSU. Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor är också med vid vårt tvådagarsprogram. Lokalen är perfekt: Donnerska Huset precis vid Donners plats. Välkommen dit under måndagen och tisdagen i Almedalsveckan!

Valåret präglar nu också vår verksamhet

Minns ni Famnas politikerundersökning som vi publicerade i mars? Förtroendevalda från alla partier i kommuner och regioner, liksom riksdagsledamöter svarade på våra frågor om synen på den idéburna sektorn. Överlag kom en positiv bild fram och en överväldigande majoritet vill att vi växer. Nu vill vi se konkreta beslut som möjliggör och underlättar tillväxt. Utöver det riksdagsbeslut som vi väntar på handlar det om allt det som kan göras i kommuner och regioner när välfärden ska utvecklas eller nya enheter upphandlas.

Utöver den undersökningen har vi tillsammans med övriga Nysta-aktörer också en enkätundersökning ställd till partierna där vi undersöker deras inställning till en rad policyslutsatser ur Nysta-rapporten. Till detta kommer noggranna studer av partiernas centrala dokument (partimotioner, partiprogram och liknande). En sammanställning och analys av det materialet ligger till grund för våra aktiviteter nu, i Almedalen och fram till valdagen den 11 september.

Vi kommer att försöka få fram tydliga besked från alla partier på hur de tänker främja såväl civilsamhället i stort som den idéburna välfärden specifikt. Det räcker inte att vara allmänt positivt inställd: efter valet bör alla som får makt och inflytande se till att gå från ord till handling.

Senast uppdaterad 2022-05-23

Fler nyheter från Famna