Aleksandra WassoAktuellt

Debatt: Regeringens förslag till demokrativillkor undergräver demokratin

Tillsammans med företrädare från fyra andra organisationer inom civilsamhället kräver Famna att regeringens förslag ses över eftersom att det riskerar undergräva det demokratiska utrymmet.

Syftet med demokrativillkoren är att stärka demokratin, men om nuvarande förslag går igenom kommer det i stället att begränsa förenings- och yttrandefriheten i Sverige.

Som intresseorganisationer för det civila samhällets organisationer välkomnade vi tidigt idén om att förtydliga  demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen för att minska risken att skattepengar går till antidemokratiska aktörer. Vi delar regeringens syn att det behövs enhetliga regler för hela bidragsgivningen. Dock väcker lösningarna som presenterats oro för att de istället ska förvärra situationen. De främsta anledningarna är:

  • Definitionen av företrädare öppnar för orimliga ansvarskedjor.
  • Synen på vad som utgör kopplingar till extremism riskerar att stänga ute människor.
  • Utomparlamentariska metoder likställs med våldsanvändning.

Om regeringen menar allvar med att den vill stärka demokratin krävs tydliga svar på ovan oklarheter. Att gå fram med lagstiftning som öppnar för så pass stora osäkerheter är en farlig väg att gå.

Läs hela debattartikeln i Altinget här. 

 

 

 

Senast uppdaterad 2022-08-26

Fler nyheter från Famna