Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Debatt: “Se inte idéburna organisationer som en besparingsåtgärd”

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver företrädare för Forum, Svenska Kyrkan, Kommunalarbetarförbundet och Röda Korset att en av de lösningar politiker har diskuterat för att hantera ökande behov av och förväntningar på omsorgen är fler ideella insatser. Men ideellt arbete kan inte stärka välfärden om det ställs emot det professionella arbetet. Fler frivilliga i offentlig äldreomsorg garanterar inte ekonomiska besparingar. Det kostar att rekrytera, utbilda och samordna ideella. Äldreomsorgen är också en verksamhet där det förutom yrkeskompetens är helt nödvändigt med stabilitet och kontinuitet.

Läs hela artikeln här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna