Aleksandra WassoAktuellt

Debattartikel i Altinget om utredningen Idéburen välfärd

Regeringen bör presentera politiska beslut enligt förslag i betänkandet Idéburen välfärd, som utredaren Samuel Engblom lämnade till regeringen i december 2019. Det uppmanar Ulrika Stuart Hamilton i dag på Altingets debattsida tillsammans med David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden i samverkan, Johan Oljeqvist och Marika Markovits, båda teamledare i Nysta samt Patrik Schröder, Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Skribenterna har gått igenom remissvaren ur ett juridiskt perspektiv och konstaterar två saker: 1) det finns en mycket stark och bred uppslutning bland aktörer som stöder utredningens förslag; 2) de juridiska invändningar som förs fram i ett fåtal remissvar har antingen redan har tagits om hand i utredningen, eller utgör inte något hinder för att gå vidare med förslagen. De avslutar artikeln med att konstatera att ”på bordet ligger en gedigen utredning med kloka och EU-rättsligt väl utredda förslag som skulle ge stora vinster för alla människor som behöver välfärden”.

Läs hela artikeln här.

Senast uppdaterad 2020-12-22

Fler nyheter från Famna