Aleksandra WassoAktuellt, Idéburet företagande

Debattartikel om idéburna och privata aktörers rätt till kompensation

Det råder osäkerhet om idéburna och privata aktörer ska få ta del av de två miljarder som ska kompensera merkostnader kopplade till pandemin. Det vore förödande om inte dessa verksamheter kan fortsätta leverera vård och omsorg, anser Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare och Antje Dedering, förbundsdirektör på Vårdföretagarna på Altingets debattsida den 14 maj. Läs via denna länk.

Senast uppdaterad 2020-06-29

Fler nyheter från Famna