Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Debattartikel om robotar i äldreomsorgen och om jämlik vård.

Robotar och övervakning i äldrevården tas upp i en rapport och debattartikel från Smer – Statens medicinsk-etiska råd.

”Bara ett mindre antal robotar har ännu tagit plats i svensk äldrevård. I andra länder som Japan och Danmark har utvecklingen gått betydligt längre. Smer vill nu vara tidigt ute med att ge etiska råd till de svenska vård- och omsorgsgivare som överväger att anlita robotar i sin äldrevård.”

Här kan du läsa debattartikeln

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna