Åsa GunnarssonAktuellt

Definition av hospice klar

Nu finns en tydlig definition av vad det innebär att vara ett hospice. Flera av Famnas medlemmar har medverkat i framtagandet av definitionen, som är godkänd av Nationella rådet för palliativ vård.

” Ett hospice är en enhet för inneliggande, specialiserad palliativ vård för individer med komplexa symtom och/eller en livssituation med särskilda vård- och omsorgsbehov förorsakade av en aktiv, progredierande och långt framskriden sjukdom med begränsad livslängd. Vården fokuserar på lindring och livskvalitet. ” Så inleds Definitionen av Hospice, som bland annat Famna-medlemmarna Hospice Gabriel, Mellannorrlands Hospice och Bräcke Hospice varit med att ta fram.

– Nästa steg är att försöka få in den i Socialstyrelsens terminologibank, säger Pia Gustafsson, verksamhetschef på Hospice Gabriel.

Här kan du läsa hela definitionen av hospice

Här kan du läsa mer om Nationella rådet för palliativ vård, som är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige.

Senast uppdaterad 2021-06-03

Fler nyheter från Famna