Aleksandra WassoMedlemsnyheter

Delta i SKR:s nationella brukarundersökning

Från och med den 13 april kan du anmäla dig till SKRs två årliga brukarundersökningar. Den första inom funktionshinderområdet och den andra inom konsulentstödda familjehem/stödboenden/HVB för unga. Vi på Famna uppmuntrar våra berörda medlemmar att delta. 

Den nationella brukarundersökningen ger er möjlighet att följa upp vad brukarna tycker om verksamheten. Till skillnad från om ni genomför egna brukarundersökningar kan ni genom att delta i den här undersökningen också jämföra era resultat med andra verksamheter, i både kommunal och privat regi. Resultaten är därmed bra underlag i ert eget förbättringsarbete. Det kan också vara till nytta i era kontakter med kommunerna som beställare och avtalspartner.

När många av våra medlemmar deltar i de nationella brukarundersökningarna skapas också aggregerande data om den brukarupplevda kvaliteten hos idéburna aktörer i välfärden. Det är viktiga fakta i påverkansarbetet för att stärka den idéburna sektorn och mångfalden inom vård och omsorg.

Observera också att en del kommuner även anmäler de fristående verksamheter som bedriver verksamhet på deras uppdrag. Dock långt ifrån alla. Men dubbelkolla därför med er avtalsansvariga i kommunen innan ni anmäler er.

Vi hoppas att så många som möjligt vill delta i undersökningen och har nedan länkat till SKR:s guide där det framgår hur det går till:

Guide för privata aktörer: Funktionshinderområdet här

Guide för privata aktörer: Placerade barn och unga här

 

Läs mer om viktiga datum och anmälan för brukarundersökningarna för funktionshinderområdet här, och placerade barn och unga här.

Senast uppdaterad 2022-04-29

Fler nyheter från Famna