Anders malmstenAktuellt, Alla nyheter, Kvalitet och utveckling

Delutvärdering av nationella kvalitetsregister

Myndigheten för vårdanalys har publicerat rapporten ”Registrera flera eller analysera mera? Delutvärdering av satsningen på nationella kvalitetsregister”. Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag där Vårdanalys har utvärderat den satsning på registren som staten och Sveriges Kommuner och Landsting driver mellan 2012 och 2016. I denna rapport presenteras en första delutvärdering. En slutlig utvärdering publiceras 2017.

Utvärderingen visar bland annat:

  • Två av de sex effektmål som sattes upp för slutet av 2013 har uppnåtts. Trots den till synes låga måluppfyllelsen ser Vårdanalys att satsningen har bidragit till mycket positivt.
  • Förbättringsarbete i vården måste uppmuntras och där kan registren spela en roll som ett verktyg för förbättringsarbete.
  • Registren måste ses som en del av en helhet när vården och dess it-system utvecklas. Ett ensidigt fokus på att utveckla registren löser inte den större frågan om att utveckla vårdens it-system så att olika system integreras.

Som ett komplement till rapporten publicerar Vårdanalys också en fördjupande promemoria om registrens täckningsgrad ”Nationella kvalitetsregisters täckningsgrad – beskrivning, beräkning och bedömning”. Både rapport och PM finns att ladda ner på Vårdanalys hemsida.

Rapporten: http://www.vardanalys.se/Rapporter/2014/Registrera-eller-analysera-mera/

PM om täckningsgrad: http://www.vardanalys.se/Global/Rapporter%20pdf-filer/2014/PM-2014-3-Nationella%20kvalitetsregisters%20t%c3%a4ckningsgrad_web.pdf

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna