Aleksandra WassoAktuellt

Demokrativillkorens utformning riskerar att försvaga demokratin

När demokrativillkorsutredningen blir proposition är det viktigt att regeringen fångar upp och rättar sig efter den kritik som framförts mot villkorens utformning och tänkta tillämpning. Detta skriver Famna tillsammans med fyra andra paraplyorganisationer i ett gemensamt remissvar.   

Sedan den första demokrativillkorsutredningen kom 2019 har nya demokrativillkor för statens bidrag till civilsamhället debatterats flitigt. I december 2021 kom slutbetänkandet ”Rätt mottagare – granskning och integritet” (SOU 2021:99) och i juni förväntas den bli proposition. Famna har tillsammans med Fremia, Forum, Civos och Giva Sverige lämnat ett gemensamt remissvar där vi än en gång betonar vikten av att regeringen rättar sig efter de risker som civilsamhällets organisationer gång på gång identifierat.

Vi har i tidigare remissvar tagit upp frågeställningar som behöver hanteras innan demokrativillkor kan införas. Vår inställning har i huvudsak varit att om riksdag och regering verkligen anser det nödvändigt att införa sådana villkor är det avgörande att det görs samlat. Vidare är vi skeptiska till en del av de definitioner som utredningen gör eller låter bli att göra.

Trots en rad tveksamheter i förhållande till demokrativillkorens utformning och tillämpning, tillstyrker vi förslaget att det bör inrättas en stödfunktion, framförallt med motiveringen att det skulle kunna innebära en strukturerad och rättssäker process.

Ta del av vårt remissvar här.

Senast uppdaterad 2022-06-17

Fler nyheter från Famna