Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Det nordiska nätverket för idéburna välfärdsorganisationer träffades den 2 oktober hos Famna

 

En kort sammanfattning av mötet.

Den danska sociala ekonomins förutsättningar och utveckling har utretts och kommunerna öppnar sig för en ny dialog om samverkan med idéburna verksamheter i högre grad.
De norska organisationerna har gamla pensionsskulder som gör det svårt att sätta konkurrenskraftiga priser i samband med upphandlingar. En valfrihetslagstiftning är på gång inom missbruk och psykiatri och den norska regionala indelningen av sjukvården, skall brytas upp i mindre enheter.

De norska och danska arbetsgivarorganisationerna Selvejende och Virke företräder de idéburna organisationerna i politiska sammanhang. Vi planerar för ett större nordiskt möte om idéburen vård och social omsorg som kommer att hållas under 2015.

 

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna