Aleksandra WassoAktuellt

Lapptäcket ska inte vara ett hinder för att lösa internmomsfrågan

Intermomsfrågan har varit tema för diskussion i många år. Det råder inget tvivel om att civilsamhället står enade i frågan: internmomsen sätter käppar i hjulet för ideella och idéburna aktörer. Den påverkar också drivkraften oss dem som jobbar för en positiv samhällsförändring. Detta har nu uppmärksammats av aktörer i civilsamhället, både i en debattartikel i Altinget och vid ett seminarium i Riksdagen.

I debattartikeln i Altinget kritiserar etablerade civilsamhälleprofiler internmomsen och begär att staten avskaffar momsen på interna transaktioner mellan ideella föreningar, trossamfund och stiftelser som bedriver allmännyttig verksamhet. Artikeln finns och läsa här.

Med detta som utgångpunkt hölls ett seminarium i Riksdagen för att diskutera internmomsen och möjligheter för att överkomma detta hinder för civilsamhället. Medverkade i panelen gjorde Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset, David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden i samverkan, Björn Eriksson, ordförande, Riksidrottsförbundet, momsrådgivaren från PwC Christina Grape samt Anna Sandberg Nilsson, expert mervärdesskatt, Svenskt Näringsliv.

Fr.v: Christina Grape, PwC, Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet, Johan Oljeqvist, Fryshuset, Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv och David Samuelsson, Studieförbunden i samverkan. Foto: Famna.

Den svenska momslagen är ett lapptäcke där otaliga undantag och justeringar har gjorts med åren. Dock råder det ingen tvekan om att det krävs en politisk vilja för att lösa frågan om internmomsen och att det finns konkreta lösningar som inte skulle inbegripa en hel skattereform. Anna Sandberg Nilsson, expert mervärdesskatt Svenskt Näringsliv menar att det finns en möjlighet att nyttja en befintlig lag (3 kap. 23 § ML) som syftar till undantag för vissa interna tjänster. Den behöver dock justeras med inspiration från hur lagen tolkas i Danmark, vilket innebär en möjlighet för ideella organisationer att slippa betala internmoms.

Nu är det upp till bevis! Det är orimligt att år efter år diskutera frågan utan att nå fram till en lösning. Johan Oljeqvist, VD på Fryshuset inledde med att han satt i samma lokal och diskuterade samma fråga för 15 år sedan. Ska vi skratta eller gråta? Internmomsen måste snarast avskaffas för ideella och idéburna aktörer.

Senast uppdaterad 2022-03-24

Fler nyheter från Famna