Aleksandra WassoAktuellt

Dialog med Socialstyrelsen om pandemin och LSS

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga pandemins konsekvenser för insatsen daglig verksamhet och eventuella andra verksamheter inom LSS. Famna har kontakt med Socialstyrelsen i frågan och en dialog väntas komma igång i januari.  

Uppdraget innebär ”att kartlägga och analysera hur pågående pandemi har påverkat möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att få tillgång till och delta i daglig verksamhet och andra kommunala insatser enligt lagen om stöd och service (LSS)”. I regeringsbeslutet står det vidare att ”daglig verksamhet är en av de insatser enligt LSS som ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som ingår i lagens personkrets. Denna insats är som de övriga i LSS av stor betydelse för de personer med funktionsnedsättning som är beviljade insatsen och bidrar till målet med LSS att den enskilde får möjlighet att leva som andra”.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementets senast 31 mars 2021.

Senast uppdaterad 2021-01-27

Fler nyheter från Famna