Aleksandra WassoMöten och arrangemang

Digital utbildning: Politiskt påverkansarbete på regional och lokal nivå

Hjärtligt välkomna till Famnas och Fremias skräddarsydda halvdagsutbildning om politiska processer och drivkrafter i regioner och kommuner!

Har din organisation utmaningar när det gäller att nå fram till politiker och tjänstemän? Hur bör du och andra aktörer inom idéburen välfärd positionera er för att få större genomslag? Hur skapar du en långsiktig dialog med beslutsfattare?

Under förmiddagen varvas föreläsning om processer och beslutsfattande med diskussioner och exempel, med fokus på hur du orienterar dig i förhållande till regionpolitiker och -tjänstemän. Många av råden är tillämpliga även på kommunal nivå. Du får ta del av konkreta exempel på lyckade och mindre lyckade påverkansinsatser.

Efter genomförd utbildning vet du mer om:

Inom vilka frågor kan jag påverka?
När är det lämpligt att utföra påverkansinsatser?
Hur bygger jag ett nätverk för att påverka politiken?
Hur vill politiker bli kontaktade?
Vilka är de ledande företrädarna inom vård och omsorg?

Utbildningen leds av Ella Bohlin och Karin Liljeblad. Ella Bohlin är tidigare regionråd med erfarenhet av bland annat vårdfrågor, nu egenföretagare inom strategisk rådgivning och kommunikation samt senior rådgivare på PR-byrån Rud Pedersen Group. Karin Liljeblad är senior branschexpert för idéburen välfärd hos Fremia. Karin har tidigare arbetat i många år med påverkan inom sjukvårdsområdet hos Vårdföretagarna. Tillsammans har Ella och Karin mycket lång erfarenhet av politisk påverkan, från två olika perspektiv.

Utbildningen är kostnadsfri för Famnas och Fremias medlemmar och samarbetspartners. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till en kollega. Vid oanmäld frånvaro, debiterar vi en avgift på 200 kronor.

Senast uppdaterad 2021-11-30

Fler nyheter från Famna